Vill du lära dig vad controlling innebär och få en inblick i controllerns arbete med både teori och praktiska övningar? Vill du kombinera friheten att arbeta i din egen takt när det passar dig men samtidigt höra lärarnas förklaringar både när det gäller teorin och de praktiska övningarna?

I så fall är detta något för dig!

Controlleryrket, som tidigare var renodlad ekonomistyrning, handlar nu mer om bredare verksamhetsstyrning. Detta ställer höga krav på bred kompetens inom ett stort antal områden och BG Institute har därför tillsammans med kursledaren Johan Nilsson tagit fram en helt nytt certifikat i två delar som ger dig en bred bas och beprövade verktyg för ditt fortsatta arbete som controller.

Om du har gått Certifiering för controllers – nivå 1 kommer du att känna igen upplägget med teori och övningar som vi går igenom tillsammans. Båda modulerna är helt digitala.

Under Certifiering för controllers – nivå 2 går vi djupare in i resultatbudgeten samt likviditets- och balansbudgeten, självkostnader, kalkyler och resultatplanering på olika nivåer.

Som deltagare får du bland annat att kunskap om:

  • Olika slag av kostnader och hur de påverkar controllerns arbetsområde
  • Resultatplanering och beräkning av kritisk punkt och säkerhetsmarginal
  • Täckningsbidrag och täckningsgrad
  • Produktkalkylering
  • Självkostnadskalkylering
  • Budgetering med resultatbudget, likviditetsbudget och budgeterad balansräkning.

Målgrupp:

Den primära målgruppen är nyblivna controllers eller de som vill bli controllers.

Du kan även gå kursen om du vill få en inblick i vad controllerns arbete innebär (tex. redovisningsekonomer, redovisningskonsulter, revisorer, redovisningschefer, ekonomichefer).

Förkunskaper/nivå:

Det är en fördel om Certifiering för controllers – nivå 1 har genomförts men det är inte något krav. Likaså är grundläggande kunskaper inom redovisning en fördel.

Syfte/mål med utbildningen:

Att efter genomgång av teori och ett flertal praktiska övningar få en inblick i controllerns arbete vilket inkluderar kunskap om vilka olika slags kostnader som finns in en organisation och hur verksamheten kan planeras baserat på dem. Målet är även få kunskap om hur ett företag kan göra en resultatplanering samt hur man räknar ut själv- och produktkostnaden samt hur olika slags budgetar upprättas.

Kursinnehåll och upplägg:

Pass I

Teorigenomgång.

På en grundläggande nivå går vi igenom olika slag av kostnader som finns i en verksamhet och de påverkar verksamheten, resultatplanering, produkt- och självkostnadskalkylsring, kalkyler vid särskilda beslut samt budgetering av resultat, likviditet och balansräkning.

Pass II

Övningsuppgifter som speglar det som teoripasset har behandlat. Efter varje övningsuppgift går läraren igenom uppgiften och hur den ska lösas.

Du kommer att få träna på ett flertal pedagogiska exempel som knyter an till det som tas upp i teoriavsnittet. Det finns även möjlighet att skriva ett certifieringstest. Vid godkänt resultat får du ett Certifikat som visar att du har lärt dig de moment som ingår.

Välkommen!

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

8.900 kr (exkl. moms)

Certifieringsprodukter ingår ej i Kompetensabonnemanget.

Certifieringen tar ca 6 timmar inklusive genomgång av teori samt eget arbete med övningsuppgifter.

E-kursen spelades in i november 2021.

FÖRELÄSARE

presentation-board 9
 Image of
Johan Nilsson
Redovisningsexpert
Läs mer