Med tidigare erfarenheter av Excel så får du här chansen att utveckla dig vidare inom området Excelfunktioner. Certifieringen ser till att fördjupa dina redan existerande grundläggande kunskaper. Genom att utveckla dina kunskaper inom de enkla men väldigt effektiva funktionerna får du möjlighet bli både snabbare och mer effektiv i ditt dagliga arbete.

Certifieringen är designad så att du på ett pedagogiskt och enkelt sätt kan följa med i de olika kapitlen genom att titta på de förinspelade video och genomföra efterföljande quiz.

Som deltagare får du kunskap om detta och mycket mer:

 • Lära dig förstå funktioner som OM och ELLER
 • Implementera funktioner för att leta och söka upp referenser, t.ex. Letarad eller Index/passa
 • Finansiella funktioners användningsområden
 • Matrisformler och hur de ska användas
 • Statistiska funktioner, datumfunktioner och mycket mer.

Syfte/mål med certifieringen:

Efter certifieringen så har du fått en expertkunskap inom vilka olika funktioner som erbjuds inom Excel, och hur du arbetar med dem vilket förenklar din arbetsvardag och sparar dig tid.

Målgrupp:

Målgruppen är de som har tidigare grundkunskaper inom Excel men som vill fördjupa sig ytterligare inom området funktioner.

Omfattning/längd:

Total tid väntas ta ca: 4h inklusive quiz och tester. Vid godkänt resultat får du ett Certifikat som visar att du har lärt dig de moment som ingår.

Du har tillgång till allt material i 12 månader.

Innehåll och upplägg:

 • Funktioner som beräknar ANTAL och SUMMA
 • Funktioner med OM och ELLER
 • Hantera cellreferenser
 • Funktioner som hanterar datum och tid
 • Textfunktioner
 • Funktioner för att leta och söka värden och referenser
 • Finansiella funktioner
 • Statistikfunktioner
 • Funktioner som avrundar tal
 • Funktioner som hanterar fel i celler
 • Matrisformler
 • Funktioner för avskrivning

Denna certifiering sker i samarbete med Learnesey. Tillsammans erbjuder vi följande certifieringar:

OBS! Certifieringsprodukter ingår ej i Kompetensabonnemanget.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

2.995 kr (exkl. moms)

Certifieringsprodukter ingår ej i Kompetensabonnemanget.

Läs mer

Längd: 4h inklusive quiz och tester.