Hur hanterar du en medarbetare som inte gör det ni kommit överens om? Hur bemöter du en missnöjd, arg person? Hur skapar du förutsättningar för din medarbetare att uppnå önskat resultat? Hur skapar du delaktighet och arbetsglädje? Hur konfronterar du oacceptabla beteenden eller negativa attityder?

En mycket stor del av din vardag som ledare handlar om kommunikation. För att skapa bästa tänkbara förutsättningar för dig och dina medarbetare att skapa goda resultat, effektivitet, hög motivation och trygga, öppna relationer är din förmåga att kommunicera avgörande.

I denna praktiska kurs får du lära dig hur du är tydlig, lyhörd, strukturerad och förtroendeingivande i olika situationer. Du får lära dig hur du skapar motivation och ansvarstagande och hur du hanterar medarbetare som inte gör det de ska. Du förstår hur du ger konstruktiv feedback, hur du använder coachande frågetekniker och aktivt lyssnande samt hur du skapar utvecklande och motiverande medarbetarsamtal.

Detta är kursen där du som ledare får konkreta verktyg och tekniker för olika typer av samtal. Du får en kommunikativ verktygslåda som ledare. Resultatet blir bättre samarbete, ökad effektivitet, starkare relationer och en skönare ledarvardag.

 Som deltagare får du :

 • Tydliga strukturer, mallar och tekniker för att kommunicera coachande i ditt ledarskap
 • Ökad förmåga att kommunicera med andra på ett sätt som skapar önskade resultat, ökad motivation, ansvarstagande och stärkta relationer
 • Modeller för hur du använder feedback för att rikta beteenden, öka motivationen och skapa resultat
 • Fördjupad förståelse och konkreta tips för hur du skapar motiverande, relevanta och utvecklande medarbetarsamtal
 • Ökad självmedvetenhet – hur du genom ditt sätt att kommunicera som ledare påverkar andra

Syfte/mål med utbildningen:

 • Ökad förmåga att kommunicera med dina medarbetare på sätt som skapar önskade resultat, ökad motivation, ansvarstagande och stärkta relationer

Målgrupp:

Denna kurs riktar sig till dig som vill förbättra din kommunikationsförmåga och din förmåga att samspela med andra och nå fram. Kursen passar dig som är chef och ledare på olika nivåer såväl som dig som leder människor genom mycket kommunikation och samtal, tex inom HR-området.

Pass I: Ge feedback

 • Varför är feedback en av ledarens viktigaste verktyg?
 • Vilka grundbultar krävs för att kunna ge relevant, konkret och beteendepåverkande feedback? Vi tränar på skillnader mellan beteenden och egenskaper
 • Hur formulerar man sig? Modell för att ge konstruktiv feedback
 • Övning
 • Om förstärkande feedback (beröm)och dess psykologiska effekt
 • Så använder du förstärkande feedback för att påverka beteenden
 • Övning
 • Modell för att ta emot andras feedback
 • Summering

Pass II: Coachande ledarskap

 • Vad är egentligen coaching?
 • Övning
 • Vilka positiva effekter kan vi uppnå genom att kommunicera coachande med våra medarbetare?
 • Hur gör man?
 • Modeller för kraftfull frågeteknik och coaching
 • Om kraften i aktivt lyssnande
 • Övning
 • Summering

Pass III: Medarbetsamtal

 • Varför är medarbetarsamtal viktiga?
 • Hur kan vi använda olika typer av kommunikations-forum med medarbetaren över året för att säkerställa resultat, effektivitet, motivation och gott samarbete
 • Så förbereder medarbetaren sig inför samtalet – checklista
 • Så förbereder du dig inför samtalet – checklista
 • Så skapar ni ett utvecklande, avslappnat och relevant samtal m ed hög delaktighet. Tips och trix
 • Utvecklande samtal med arbetsgruppen – hur och varför?
 • Summering

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

1.490 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

E-kursen är 2 timmar och 20 minuter inklusive kontrollfrågor och spelades in i maj 2023.

Efter ditt köp har du tillgång till e-kursen i tre månader.

FÖRELÄSARE

presentation-board 3
 Image of
Charlotte Fogel
Ledarutvecklare, coach och beteendevetare
Läs mer