Denna kurs med advokaterna Solveig Sörlien och David Hall kommer att ge en genomgång av brottsbalkens sexualbrottslagstiftning.

Under kurser kommer föreläsarna att bland annat lägga vikt på de oaktsamhetsbrott som 2018 infördes i 6 kap brottsbalken och vilka sexualbrott som kan utföras via nätet.

Kursen kommer även innehålla praxisgenomgång av avgöranden före den 1 juli 2018 och hur dessa avgöranden kan appliceras på den nya lagstiftningen.

Som deltagare får du kunskap om: 

 • Viktiga nyheter i såväl lagstiftning som rättspraxis
 • Ingående redogörelse för relevant praxis
 • Verktyg för god argumentation i sexualbrottsmål

Målgrupp:

Kursen riktar sig främst till advokater som arbetar med brottmål, men även andra yrkeskategorier som behöver kunskap om hur en den nya sexualbrottslagstiftningen ser ut.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.