Den 17 december 2021 trädde den nya lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (visselblåsarlagen) ikraft.  Skyddet för visselblåsare har i och med visselblåsarlagen förstärkts. Utöver anställda så omfattas även arbetssökande, egenföretagare, volontärer, praktikanter och personer som ingår i ett företags förvaltnings- och ledningsorgan samt aktieägare som är verksamma i bolaget att av skyddet. Företag med minst 50 arbetstagare ska införa visselblåsarfunktioner för rapportering av missförhållanden.

Under dagen går vi igenom vad arbetsgivare bör tänka på för att uppfylla kraven i den nya lagen. Vi berör även arbetsrättsliga och dataskyddsaspekter i förhållande till inrättande av en visselblåsarfunktion, inklusive fråga om förhandlingsskyldighet och kraven i dataskyddslagstiftning (GDPR) avseende behandling av personuppgifter i visselblåsarsystem.

Föreläsarduon Johan Sundberg och Johan Thörn som båda är experter inom arbetsrätt och GDPR har under årens lopp föreläst på mängder av kurser ihop. Johan Thörn bistår både svenska och internationella företag med arbetsrättslig rådgivning och har företrätt klienter i arbetsrättsliga tvister i såväl tingsrätt som i Arbetsdomstolen.

Som deltagare får du kunskap om: 

  • Vad den nya visselblåsarlagen innebär.
  • Vad du behöver tänka på för att uppfylla kraven i den nya lagen.
  • Arbetsrättsliga krav i förhållande till inrättandet av en visselblåsarsituation.
  • Dataskyddsaspekter på inrättande av visselblåsarsystem.
  • Vad man bör tänka på vid utredning av visselblåsarärenden.
  • Praktiska tips och råd.

Målgrupp:

Bolagsjurister, HR-chefer, HR-business partners.

Syfte med utbildningen:

Syftet med kursen är att ge deltagaren kunskap om vad den nya visselblåsarlagen innebär, vad man bör tänka på för att uppfylla kraven i den nya lagen och hur man implementerar en visselblåsarfunktion i praktiken utifrån ett arbetsrättsligt som dataskyddsperspektiv. Därutöver får man närmare kunskap om vad man bör tänka på när man utreder och hanterar ett visselblåsarärende.

 

 

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Kurstillfällen

29 nov 2022

Livesändning

Platser finns

Kurslokal: Stockholm

Platser finns

On demand

Pris

8.900 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Kurstillfället den 29 november kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Dino Kalamujic
Partner/Advokat
Läs mer
presentation-board 16
 Image of
Johan Sundberg
Advokat
Läs mer
presentation-board 15
 Image of
Johan Thörn
Advokat
Läs mer