Den 17 december 2021 trädde den nya lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (visselblåsarlagen) ikraft.  Skyddet för visselblåsare har i och med visselblåsarlagen förstärkts.

Utöver anställda så omfattas även arbetssökande, egenföretagare, volontärer, praktikanter och personer som ingår i ett företags förvaltnings- och ledningsorgan samt aktieägare som är verksamma i bolaget att av skyddet. Företag med minst 50 arbetstagare ska införa visselblåsarfunktioner för rapportering av missförhållanden.

Under dagen går vi igenom vad arbetsgivare bör tänka på för att uppfylla kraven i den nya lagen. Vi berör även arbetsrättsliga och dataskyddsaspekter i förhållande till inrättande av en visselblåsarfunktion, inklusive fråga om förhandlingsskyldighet och kraven i dataskyddslagstiftning (GDPR) avseende behandling av personuppgifter i visselblåsarsystem.

Föreläsarna Johan Sundberg och Johan Thörn är experter inom arbetsrätt och GDPR har under årens lopp föreläst på mängder av kurser ihop.

Som deltagare får du kunskap om

  • Vad den nya visselblåsarlagen innebär.
  • Vad du behöver tänka på för att uppfylla kraven i den nya lagen.
  • Arbetsrättsliga krav i förhållande till inrättandet av en visselblåsarsituation.
  • Dataskyddsaspekter på inrättande av visselblåsarsystem.
  • Vad man bör tänka på vid utredning av visselblåsarärenden.
  • Externa visselblåsarkanaler.
  • Praktiska tips och råd.

Målgrupp

Bolagsjurister, HR-chefer, HR-business partners.

Syfte med utbildningen

Syftet med kursen är att ge deltagaren kunskap om vad den nya visselblåsarlagen innebär, vad man bör tänka på för att uppfylla kraven i den nya lagen och hur man implementerar en visselblåsarfunktion i praktiken utifrån ett arbetsrättsligt som dataskyddsperspektiv. Därutöver får man närmare kunskap om vad man bör tänka på när man utreder och hanterar ett visselblåsarärende.

 

 

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

8.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

16 Dec 2022

Livesändning

Platser finns

On Demand
T.o.m. 16 Jan 2023

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Kurstillfället den 29 november kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

FÖRELÄSARE

presentation-board 21
 Image of
Johan Sundberg
Advokat
Läs mer
presentation-board 17
 Image of
Johan Thörn
Advokat
Läs mer