Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 6,25 av 7,0 ⭐

För dig som missade kursdagen finns fortfarande möjlighet att ta del av den on demand – hela kursen som inspelad version som du ser när det passar dig.


Den 17 december 2021 trädde den nya lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (visselblåsarlagen) ikraft.  Skyddet för visselblåsare har i och med visselblåsarlagen förstärkts.

Utöver anställda så omfattas även arbetssökande, egenföretagare, volontärer, praktikanter och personer som ingår i ett företags förvaltnings- och ledningsorgan samt aktieägare som är verksamma i bolaget att av skyddet. Företag med minst 50 arbetstagare ska införa visselblåsarfunktioner för rapportering av missförhållanden.

Under dagen går vi igenom vad arbetsgivare bör tänka på för att uppfylla kraven i den nya lagen. Vi berör även arbetsrättsliga och dataskyddsaspekter i förhållande till inrättande av en visselblåsarfunktion, inklusive fråga om förhandlingsskyldighet och kraven i dataskyddslagstiftning (GDPR) avseende behandling av personuppgifter i visselblåsarsystem.

Föreläsarna Johan Sundberg och Johan Thörn är experter inom arbetsrätt och GDPR har under årens lopp föreläst på mängder av kurser ihop.

Som deltagare får du kunskap om

  • Vad den nya visselblåsarlagen innebär.
  • Vad du behöver tänka på för att uppfylla kraven i den nya lagen.
  • Arbetsrättsliga krav i förhållande till inrättandet av en visselblåsarsituation.
  • Dataskyddsaspekter på inrättande av visselblåsarsystem.
  • Vad man bör tänka på vid utredning av visselblåsarärenden.
  • Externa visselblåsarkanaler.
  • Praktiska tips och råd.

Målgrupp

Bolagsjurister, HR-chefer, HR-business partners.

Syfte med utbildningen

Syftet med kursen är att ge deltagaren kunskap om vad den nya visselblåsarlagen innebär, vad man bör tänka på för att uppfylla kraven i den nya lagen och hur man implementerar en visselblåsarfunktion i praktiken utifrån ett arbetsrättsligt som dataskyddsperspektiv. Därutöver får man närmare kunskap om vad man bör tänka på när man utreder och hanterar ett visselblåsarärende.

 

 

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

8.900 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 16 december kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 18
 Image of
Johan Sundberg
Advokat
Läs mer
presentation-board 12
 Image of
Johan Thörn
Advokat
Läs mer