Johan Thörn

Advokat

Johan Thörn är advokat och delägare på edplaw Advokatbyrå. Han bistår svenska och internationella företag med arbetsrättslig rådgivning särskilt i förhållande till omstruktureringar, övergång av verksamhet, upprättande av anställningsavtal, lojalitetsfrågor och fackliga förhandlingar. Johan har företrätt klienter i arbetsrättsliga tvister i såväl tingsrätt som i Arbetsdomstolen.

Johan, lawyer, and co-owner of EdpLaw law firm. He assists both Swedish and international companies within employment law, especially in relation to restructuring, transfer of operations, employment contracts, loyalty issues and union negotiations. Johan has also represented clients in disputes within in employment law, in district court and Swedish labour court.

 Image of

Johan Thörn föreläser på följande kurser

Compliance | GDPR
Grundkurs i GDPR
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 2 timmar

I kursen förklaras grunderna i GDPR, bland annat centrala definitioner, de grundläggande principerna i GDPR, hur ansvarsroller bedöms, hur länge och vilken rättslig grund som är tillämplig, registrerade individers rättigheter samt systematiskt dataskyddarbete.

LÄS MER
Arbetsrätt | Ledarskap
Arbetsrätt för chefer
E-kurs

Längd: 2 timmar

Under denna kurs ger vi på ett praktiskt sätt en överblick över många av de frågor som uppkommer under hela livscykeln för anställningen.

LÄS MER
Arbetsrätt | HR
Första året med nya LAS
Webbinarium | Livesändning
Webbinarium 24 Maj 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Arbetsrätt | Compliance | GDPR | IDD
Den nya visselblåsarlagen i praktiken
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 21 Sep 2023 Platser finns
Livesändning 21 Sep 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 21 Okt 2023 Platser finns
TILL KURSEN
GDPR
Nyhetsdag i GDPR 2023
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 06 Dec 2023 Fåtal platser
Livesändning 06 Dec 2023 Fåtal platser
On demand T.o.m. 05 Mar 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Arbetsrätt | GDPR | IDD
GDPR och hantering av brottsuppgifter i den privata sektorn
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 2 timmar

Under denna två timmarskurs får du som deltagare kunskap om vad som gäller för privata aktörer vid hantering av personuppgifter avseende lagöverträdelser som innefattar brott (brottsuppgifter).

LÄS MER
Compliance | GDPR | IDD
GDPR för bank- och finanssektorn
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 18 Apr 2023 Platser finns
Livesändning 18 Apr 2023 Fåtal platser
On demand T.o.m. 18 Maj 2023 Platser finns
TILL KURSEN
GDPR | IT-rätt
GDPR och hantering av cyberattacker
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 13 Sep 2023 Platser finns
Livesändning 13 Sep 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 13 Okt 2023 Platser finns
TILL KURSEN
GDPR | IDD
Tredjelandsöverföringar enligt GDPR i praktiken
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 2 timmar

Under denna e-kurs går vi närmare igenom vad som utgör en tredjelandsöverföring enligt GDPR mot bakgrund av nya riktlinjer från Europeiska dataskyddsstyrelsen.

LÄS MER
Arbetsrätt
Nordic employment law 2023 – Latest news and recent practice/case -law
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 01 Dec 2023 Platser finns
Livesändning 01 Dec 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 01 Jan 2024 Platser finns
+ 4
TILL KURSEN
Arbetsrätt | Compliance | GDPR
Nyhetsdag GDPR & HR 2023
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 10 Maj 2023 Platser finns
Livesändning 10 Maj 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 10 Jun 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Arbetsrätt | Offentlig rätt
Arbetsrätten vid offentlig anställning
E-kurs

Längd: timmar

Som deltagare får du en överblick över de viktigaste särskilda lagregler och villkor som gäller för anställning inom offentlig sektor och skillnaden gentemot privat sektor i dessa avseenden.

LÄS MER
Compliance | GDPR | Offentlig rätt
Efter domen i Schrems II-målet – kan vi skicka personuppgifter utanför EU/EES?
E-kurs

Längd: 2 timmar

Kursen går igenom igenom de rättsliga utgångspunkterna för överföringar till tredje land.

LÄS MER
Arbetsrätt
Arbetsgivares hantering av personuppgifter
E-kurs

Längd: 1 timmar

Kursen fokuserar på frågor om ansvarsförhållanden, delning av personuppgifter med olika mottagare, kontroller i arbetslivet och anställdas rättigheter enligt GDPR.

LÄS MER
Arbetsrätt
Nordic employment law 2 - advance course
Betyg 4,12 av 5,0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 01 Jun 2023 Fåtal platser
Livesändning 01 Jun 2023 Fåtal platser
On demand T.o.m. 01 Jul 2023 Platser finns
+ 4
TILL KURSEN
Arbetsrätt
Arbetsgivarens hantering av personuppgifter
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 13 Okt 2023 Platser finns
Livesändning 13 Okt 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 13 Nov 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Arbetsrätt
Nordic employment law 3 - redundancy and reorganizations
Betyg 4,69 av 5,0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 02 Jun 2023 Fåtal platser
Livesändning 02 Jun 2023 Fåtal platser
On demand T.o.m. 02 Jul 2023 Platser finns
+ 4
TILL KURSEN
Arbetsrätt
Nordic employment law 1 - similarities and differences
Betyg 4,46 av 5,0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 31 Maj 2023 Fåtal platser
Livesändning 31 Maj 2023 Fåtal platser
On demand T.o.m. 30 Jun 2023 Platser finns
+ 4
TILL KURSEN