Johan Thörn

Advokat

Johan Thörn är advokat och delägare på edplaw Advokatbyrå. Han bistår svenska och internationella företag med arbetsrättslig rådgivning särskilt i förhållande till omstruktureringar, övergång av verksamhet, upprättande av anställningsavtal, lojalitetsfrågor och fackliga förhandlingar. Johan har företrätt klienter i arbetsrättsliga tvister i såväl tingsrätt som i Arbetsdomstolen.

Johan, lawyer, and co-owner of EdpLaw law firm. He assists both Swedish and international companies within employment law, especially in relation to restructuring, transfer of operations, employment contracts, loyalty issues and union negotiations. Johan has also represented clients in disputes within in employment law, in district court and Swedish labour court.

 Image of

Johan Thörn föreläser på följande kurser

Arbetsrätt | GDPR
Nyhetsdag GDPR & HR 2024
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 26 Apr 2024 Platser finns
Livesändning 26 Apr 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 25 Jul 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Arbetsrätt | Compliance | GDPR | IDD
Introduktion till nya visselblåsarlagen
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 1.5 timmar

Alla företag med minst 50 arbetstagare måste senast i december 2023 ha infört visselblåsarfunktioner för rapportering av missförhållanden. Under denna e-kurs ger advokaterna Johan Sundberg & Johan Thörn dig en introduktion till den nya lagen.

LÄS MER
Compliance | GDPR
Grundkurs i GDPR
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 2 timmar

I kursen förklaras grunderna i GDPR, bland annat centrala definitioner, de grundläggande principerna i GDPR, hur ansvarsroller bedöms, hur länge och vilken rättslig grund som är tillämplig, registrerade individers rättigheter samt systematiskt dataskyddarbete.

LÄS MER
Arbetsrätt | Ledarskap
Arbetsrätt för chefer
E-kurs

Längd: 2 timmar

Under denna kurs ger vi på ett praktiskt sätt en överblick över många av de frågor som uppkommer under hela livscykeln för anställningen.

LÄS MER
GDPR
Nyhetsdag i GDPR 2023
Betyg 4,79 av 5,0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 06 Dec 2023 Fåtal platser
Livesändning 06 Dec 2023 Fåtal platser
On demand T.o.m. 05 Mar 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Arbetsrätt | GDPR | IDD
GDPR och hantering av brottsuppgifter i den privata sektorn
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 2 timmar

Under denna två timmarskurs får du som deltagare kunskap om vad som gäller för privata aktörer vid hantering av personuppgifter avseende lagöverträdelser som innefattar brott (brottsuppgifter).

LÄS MER
Compliance | GDPR | IDD
GDPR för bank- och finanssektorn
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 16 Apr 2024 Platser finns
Livesändning 16 Apr 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 16 Maj 2024 Platser finns
TILL KURSEN
GDPR | IT-rätt
GDPR och hantering av cyberattacker
On demand
On demand T.o.m. 13 Okt 2023 Platser finns
+ 1
TILL KURSEN
GDPR | IDD
Tredjelandsöverföringar enligt GDPR i praktiken
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 2 timmar

Under denna e-kurs går vi närmare igenom vad som utgör en tredjelandsöverföring enligt GDPR mot bakgrund av nya riktlinjer från Europeiska dataskyddsstyrelsen.

LÄS MER
Arbetsrätt
Nordic employment law 2023 – Latest news and recent practice/case -law
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 01 Dec 2023 Platser finns
Livesändning 01 Dec 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 01 Jan 2024 Platser finns
+ 4
TILL KURSEN
Arbetsrätt | Offentlig rätt
Arbetsrätten vid offentlig anställning
E-kurs

Längd: 2 timmar

Som deltagare får du en överblick över de viktigaste särskilda lagregler och villkor som gäller för anställning inom offentlig sektor och skillnaden gentemot privat sektor i dessa avseenden.

LÄS MER
Arbetsrätt
Nordic employment law 2 - advance course
Betyg 4,55 av 5,0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 15 Feb 2024 Platser finns
Livesändning 15 Feb 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 15 Mar 2024 Platser finns
+ 4
TILL KURSEN
Arbetsrätt
Nordic employment law 3 - redundancy and reorganizations
Betyg 4,76 av 5,0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 16 Feb 2024 Platser finns
Livesändning 16 Feb 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 16 Mar 2024 Platser finns
+ 4
TILL KURSEN
Arbetsrätt
Nordic employment law 1 - similarities and differences
Betyg 4,46 av 5,0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 14 Feb 2024 Platser finns
Livesändning 14 Feb 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 14 Mar 2024 Platser finns
+ 4
TILL KURSEN