Johan Thörn

Advokat

Johan Thörn är advokat och delägare på edplaw Advokatbyrå. Han bistår svenska och internationella företag med arbetsrättslig rådgivning särskilt i förhållande till omstruktureringar, övergång av verksamhet, upprättande av anställningsavtal, lojalitetsfrågor och fackliga förhandlingar. Johan har företrätt klienter i arbetsrättsliga tvister i såväl tingsrätt som i Arbetsdomstolen.

 Image of

Johan Thörn föreläser på följande kurser

GDPR | IT-rätt
GDPR och hantering av cyberattacker
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 02 feb 2023

ALLA KURSTILLFÄLLEN
GDPR
Tredjelandsöverföringar enligt GDPR i praktiken
E-kurs

Under denna e-kurs går vi närmare igenom vad som utgör en tredjelandsöverföring enligt GDPR mot bakgrund av nya riktlinjer från Europeiska dataskyddsstyrelsen.

LÄS MER
Arbetsrätt
Nordic employment law 2023 – Latest news and recent practice/case -law
Livesändning | Kurslokal

Stockholm 21 mar 2023

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Arbetsrätt | GDPR
Nyhetsdag GDPR & HR 2023
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 10 maj 2023

ALLA KURSTILLFÄLLEN
GDPR
Dataskyddsarbete i praktiken
On demand

On demand t.o.m 03 jul 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Arbetsrätt | GDPR | Offentlig rätt
Den nya visselblåsarlagen – ett år senare
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 29 nov 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN
GDPR | Offentlig rätt
Nyhetsdag i GDPR 2022
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 07 dec 2022 Fåtal platser

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Compliance | GDPR | IT-rätt
EU-kommissionens nya standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter - vad bör du tänka på?
E-kurs

Kursen går igenom de nya standardavtalsklausulerna och vad de innebär, i vilka relationer de kan användas och vilka åtaganden klausulerna medför för parterna.

LÄS MER
Arbetsrätt | Offentlig rätt
Arbetsrätten vid offentlig anställning
E-kurs

Som deltagare får du en överblick över de viktigaste särskilda lagregler och villkor som gäller för anställning inom offentlig sektor och skillnaden gentemot privat sektor i dessa avseenden.

LÄS MER
Compliance | GDPR | Offentlig rätt
Efter domen i Schrems II-målet – kan vi skicka personuppgifter utanför EU/EES?
E-kurs

Kursen går igenom igenom de rättsliga utgångspunkterna för överföringar till tredje land.

LÄS MER
Compliance | GDPR | IT-rätt | Offentlig rätt
Vad gör vi om Datainspektionen inleder tillsyn enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)?
E-kurs

Kursen redogör för tillsynsmyndighetens befogenheter samt vad man bör tänka på inför och när Datainspektionen inleder tillsyn.

LÄS MER
Arbetsrätt
Arbetsgivares hantering av personuppgifter
E-kurs

Kursen fokuserar på frågor om ansvarsförhållanden, delning av personuppgifter med olika mottagare, kontroller i arbetslivet och anställdas rättigheter enligt GDPR.

LÄS MER
Arbetsrätt
Nordic employment law 2 - advance course
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 13 sep 2022 Fåtal platser

Stockholm 01 jun 2023

+ 3
ALLA KURSTILLFÄLLEN
Arbetsrätt
Nordic employment law 3 - redundancy and reorganizations
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 14 sep 2022

Stockholm 02 jun 2023

+ 3
ALLA KURSTILLFÄLLEN
Arbetsrätt
Nordic employment law 1 - similarities and differences
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 12 sep 2022 Fåtal platser

Stockholm 31 maj 2023

+ 3
ALLA KURSTILLFÄLLEN
Arbetsrätt för chefer – från anställning till avslutande av anställning
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 09 feb 2023

ALLA KURSTILLFÄLLEN