Johan Sundberg

Advokat

Johan Sundberg är advokat på edpLaw och har mer än 20 års erfarenhet av dataskyddsfrågor och arbetsrättsfrågor. Han är rankad (av Legal500) som en av de fyra främsta advokaterna inom dataskyddsområdet i Sverige.

Johan Sundberg, lawyer at edpLaw. Johan has over 20 years of experience within data protection and labor law. He’s also ranked by Legal500 as top four amongst the foremost lawyers in data protection in Sweden.

 Image of

Johan Sundberg föreläser på följande kurser

GDPR
Nyhetsdag GDPR & HR 2025
Betyg 4.65 av 5.0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 06 Maj 2025 Platser finns
Livesändning 06 Maj 2025 Platser finns
On demand T.o.m. 04 Jul 2025 Platser finns
TILL KURSEN
Arbetsrätt
Nordic employment law 2024 – Latest news and recent practice/case -law
Betyg 4.38 av 5.0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 17 Okt 2024 Platser finns
Livesändning 17 Okt 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 17 Nov 2024 Platser finns
+ 3
TILL KURSEN
Compliance | GDPR
Nyhetsdag i GDPR 2024
Betyg 4.79 av 5.0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 05 Dec 2024 Fåtal platser
Livesändning 05 Dec 2024 Fåtal platser
On demand T.o.m. 05 Mar 2025 Platser finns
TILL KURSEN
AI | GDPR | IT-rätt
AI och skyddet för personlig integritet
Betyg 4.53 av 5.0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 07 Nov 2024 Platser finns
Livesändning 07 Nov 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 07 Dec 2024 Platser finns
TILL KURSEN
GDPR
Nyhetsdag GDPR & HR 2024
Betyg 4.65 av 5.0
On demand
On demand T.o.m. 25 Jul 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Arbetsrätt | Rekrytering
Utstationering av arbetstagare
Betyg 4.38 av 5.0
E-kurs

Längd: 2 timmar

En utstationerad arbetstagare är en person som skickas av sin arbetsgivare till ett annat land för att arbeta där under en begränsad tid. Kursen tar upp vilka regler och villkor som måste tillämpas och vad som gäller avseende fackliga organisationers möjlighet att kräva kollektivavtal samt anmälningsskyldighet.

LÄS MER
Arbetsrätt | Compliance | GDPR
Introduktion till nya visselblåsarlagen
Betyg 4.67 av 5.0
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 1.5 timmar

Alla företag med minst 50 arbetstagare måste senast i december 2023 ha infört visselblåsarfunktioner för rapportering av missförhållanden. Under denna e-kurs ger advokaterna Johan Sundberg & Johan Thörn dig en introduktion till den nya lagen.

LÄS MER
Compliance | GDPR
Grundkurs i GDPR
Betyg 4.85 av 5.0
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 2 timmar

I kursen förklaras grunderna i GDPR, bland annat centrala definitioner, de grundläggande principerna i GDPR, hur ansvarsroller bedöms, hur länge och vilken rättslig grund som är tillämplig, registrerade individers rättigheter samt systematiskt dataskyddarbete.

LÄS MER
Arbetsrätt | Personalansvar
Arbetsrätt för chefer
Betyg 4.67 av 5.0
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 2 timmar

Under denna kurs ger vi på ett praktiskt sätt en överblick över många av de frågor som uppkommer under hela livscykeln för anställningen.

LÄS MER
Arbetsrätt
UK vs Swedish employment law
Betyg 4.21 av 5.0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 15 Nov 2024 Platser finns
Livesändning 15 Nov 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 15 Dec 2024 Platser finns
TILL KURSEN
GDPR
Registrerades rättigheter enligt Dataskyddsförordningen
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 2 timmar

Under denna kurs går GDPR-experterna Johan Sundberg, Johan Thörn och Fredrik Eråker igenom vad som gäller avseende registrerades rättigheter enligt GDPR. Relevant praxis kommer att beröras samt praktiska råd och tips för implementation av processer för hantering av rättighetsfrågor.

LÄS MER
Anställningsskydd | Arbetsrätt | Personalansvar
Förändring av anställningsvillkor
E-kurs

Längd: 2 timmar

Frågor om hur arbetsgivare kan gå till väga för att genomföra ändringar i anställningsvillkor har därför hamnat högt upp på tapeten.  Vad kan och får arbetsgivaren göra vad gäller exempelvis hemarbete, omplacering, sänkning av lön eller andra förändringar i anställningsförmånerna?

LÄS MER
Arbetsrätt | GDPR | IDD
GDPR och hantering av brottsuppgifter i den privata sektorn
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 2 timmar

Under denna två timmarskurs får du som deltagare kunskap om vad som gäller för privata aktörer vid hantering av personuppgifter avseende lagöverträdelser som innefattar brott (brottsuppgifter).

LÄS MER
Compliance | GDPR
GDPR för bank- och finanssektorn
Betyg 4.88 av 5.0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 23 Apr 2025 Platser finns
Livesändning 23 Apr 2025 Platser finns
On demand T.o.m. 23 Maj 2025 Platser finns
TILL KURSEN
GDPR
Tredjelandsöverföringar enligt GDPR i praktiken
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 2 timmar

Under denna e-kurs går vi närmare igenom vad som utgör en tredjelandsöverföring enligt GDPR mot bakgrund av nya riktlinjer från Europeiska dataskyddsstyrelsen.

LÄS MER
Arbetsrätt | Offentlig rätt | Personalansvar
Arbetsrätten vid offentlig anställning
E-kurs

Längd: 2 timmar

Som deltagare får du en överblick över de viktigaste särskilda lagregler och villkor som gäller för anställning inom offentlig sektor och skillnaden gentemot privat sektor i dessa avseenden.

LÄS MER
Arbetsrätt
Nordic employment law 2 - advance course
Betyg 4.85 av 5.0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 14 Maj 2025 Platser finns
Livesändning 14 Maj 2025 Platser finns
On demand T.o.m. 14 Jun 2025 Platser finns
+ 4
TILL KURSEN
Anställningsskydd | Arbetsmiljö | Arbetsrätt | Personalansvar
Arbetsrätt för chefer – från anställning till avslutande av anställning
Betyg 4.93 av 5.0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 25 Nov 2024 Platser finns
Livesändning 25 Nov 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 25 Dec 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Arbetsrätt
Nordic employment law 3 - redundancy and reorganizations
Betyg 4.78 av 5.0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 15 Maj 2025 Platser finns
Livesändning 15 Maj 2025 Platser finns
On demand T.o.m. 15 Jun 2025 Platser finns
+ 4
TILL KURSEN
Arbetsrätt
Nordic employment law 1 - similarities and differences
Betyg 4.76 av 5.0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 13 Maj 2025 Platser finns
Livesändning 13 Maj 2025 Platser finns
On demand T.o.m. 13 Jun 2025 Platser finns
+ 4
TILL KURSEN