Johan Sundberg

Advokat

Johan Sundberg är advokat på edpLaw. Johan Sundberg har mer än 20 års erfarenhet av dataskyddsfrågor och arbetsrättsfrågor. Han är rankad (av Legal500) som en av de fyra främsta advokaterna inom dataskyddsområdet i Sverige.

Johan Sundberg, lawyer at edpLaw. Johan has over 20 years of experience within data protection and labor law. He’s also ranked by Legal500 as top four amongst the foremost lawyers in data protection in Sweden.

 Image of

Johan Sundberg föreläser på följande kurser

Arbetsrätt
Nya lagen om anställningsskydd
E-kurs

Utbildningen ger dig som deltagare uppdaterade kunskaper kring ändringarna i lagen om anställningsskydd och hur dessa förändringar ändrar det framtida personalarbete

LÄS MER
GDPR | IT-rätt
GDPR och hantering av cyberattacker
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 02 feb 2023

ALLA KURSTILLFÄLLEN
GDPR
Tredjelandsöverföringar enligt GDPR i praktiken
E-kurs

Under denna e-kurs går vi närmare igenom vad som utgör en tredjelandsöverföring enligt GDPR mot bakgrund av nya riktlinjer från Europeiska dataskyddsstyrelsen.

LÄS MER
Arbetsrätt
Nordic employment law 2023 – Latest news and recent practice/case -law
Livesändning | Kurslokal

Stockholm 21 mar 2023

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Arbetsrätt | GDPR
Nyhetsdag GDPR & HR 2023
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 10 maj 2023

ALLA KURSTILLFÄLLEN
GDPR
Dataskyddsarbete i praktiken
On demand

On demand t.o.m 03 jul 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Arbetsrätt | GDPR | Offentlig rätt
Den nya visselblåsarlagen – ett år senare
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 29 nov 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN
GDPR | Offentlig rätt
Nyhetsdag i GDPR 2022
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 07 dec 2022 Fåtal platser

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Compliance | GDPR | IT-rätt
EU-kommissionens nya standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter - vad bör du tänka på?
E-kurs

Kursen går igenom de nya standardavtalsklausulerna och vad de innebär, i vilka relationer de kan användas och vilka åtaganden klausulerna medför för parterna.

LÄS MER
Arbetsrätt | Offentlig rätt
Arbetsrätten vid offentlig anställning
E-kurs

Som deltagare får du en överblick över de viktigaste särskilda lagregler och villkor som gäller för anställning inom offentlig sektor och skillnaden gentemot privat sektor i dessa avseenden.

LÄS MER
Compliance | GDPR | Offentlig rätt
Efter domen i Schrems II-målet – kan vi skicka personuppgifter utanför EU/EES?
E-kurs

Kursen går igenom igenom de rättsliga utgångspunkterna för överföringar till tredje land.

LÄS MER
Compliance | GDPR | IT-rätt | Offentlig rätt
Vad gör vi om Datainspektionen inleder tillsyn enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)?
E-kurs

Kursen redogör för tillsynsmyndighetens befogenheter samt vad man bör tänka på inför och när Datainspektionen inleder tillsyn.

LÄS MER
Arbetsrätt
Arbetsgivares hantering av personuppgifter
E-kurs

Kursen fokuserar på frågor om ansvarsförhållanden, delning av personuppgifter med olika mottagare, kontroller i arbetslivet och anställdas rättigheter enligt GDPR.

LÄS MER
Arbetsrätt
Nordic employment law 2 - advance course
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 13 sep 2022 Fåtal platser

Stockholm 01 jun 2023

+ 3
ALLA KURSTILLFÄLLEN
Arbetsrätt
Nordic employment law 3 - redundancy and reorganizations
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 14 sep 2022

Stockholm 02 jun 2023

+ 3
ALLA KURSTILLFÄLLEN
Arbetsrätt
Nordic employment law 1 - similarities and differences
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 12 sep 2022 Fåtal platser

Stockholm 31 maj 2023

+ 3
ALLA KURSTILLFÄLLEN
Arbetsrätt för chefer – från anställning till avslutande av anställning
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 09 feb 2023

ALLA KURSTILLFÄLLEN