För att du som arbetsgivare ska stå ordentligt förberedd att hantera de svårare diskrimineringsfallen i praktiken ger vi tillsammans med Annamaria Westregård, docent i arbetsrätt, en avancerad kurs som utgår från rättsfall och praxis för att på ett användbart sätt konkretisera lagstiftningens tillämpning.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,42 av 5,0 ⭐


Att arbetsgivare känner till diskrimineringslagen och har rätt kunskap för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter ser de allra flesta som en självklarhet. Inte minst medarbetarna. Att ha rätt kunskap och förmåga att agera korrekt tillför en trygghet på arbetsplatsen.

I takt med att frågor som rör diskriminering blir alltmer aktuella inom en rad områden i arbetslivet, att det ständigt tillkommer nya rättsfall och praxis är det avgörande för arbetsgivare att känna till sina skyldigheter och agera därefter. Inte minst i de fall som ter sig särskilt krångliga, där lagstiftningen reglerar endast vissa delar och därmed inte alla. De senaste åren har det till exempel kommit en hel del rättsfall inte minst angående etnisk diskriminering.

Kursen behandlar centrala delar av diskrimineringslagstiftningen, de komplicerade bevisreglerna och praxis som belyser arbetsgivarens ansvar i samband med rekrytering, lönesättning och arbetsledning. Utöver kursens föreläsningsmoment får du som deltagare tillfälle att lösa praktiska problem som du kan komma att stöta på i ditt arbetsliv.

Annamaria är en av Sveriges bästa och främsta forskare inom arbetsrätten. Hennes specialitet, vid framtagning av kurser, är att ge kursdeltagarna kunskap som direkt går att tillämpa i det praktiska arbetslivet.  Ett bevis på detta är hennes kurs ”Rehabilitering och anställning” på BG Institute, som har gjort succé flera gånger om just tack vare sitt speciellt praktisk lagda kursupplägg.

Kursen kommer särskilt behandla frågor såsom:

 • Vad gäller ifråga om arbetsgivarens skyldighet att anpassa arbetsplatsen så den passar alla arbetstagare oavsett t.ex. etniskt ursprung eller religion? Vad gäller om någon inte vill utföra vissa arbetsuppgifter eller vara ledig på tider som inte passar verksamheten för att utöva sin religion?
 • Vilka krav på kunskaper i svenska kan arbetsgivaren ställa?
 • Vad måste arbetsgivaren göra föra att förebygga och förhindra trakasserier ? Vad skall arbetsgivaren göra om det har hänt?
 • När är arbetsgivaren ansvarig för frågor vid en anställningsintervju som facket eller ett rekryteringsbolag ställer?
 • Hur viktig är personlig lämplighet om det ställs mot risken att någon blir diskriminerad?
 • Alla har en ålder. Vad gäller särskilt vid åldersdiskriminering.
 • Vad måste arbetsgivaren göra för att utreda och förebygga mobbing och trakasserier? Hur ser förhållandet ut till AFS 2015:4?

SOM KURSDELTAGARE FÅR DU KUNSKAP OM:

 • Nyheter inom diskrimineringslagstiftningen och praxis
 • Diskrimineringslagstiftningens uppbyggnad och struktur med fokus bl. a. på rekrytering och lön
 • En noggrann genomgång av praxis görs med fokus bl. a. på etnisk diskriminering och den besvärliga bevisproblematiken.
 • Hur reglerna i arbetsmiljölagen och bl a AFS 2015:4 förhåller sig till diskrimineringslagen

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till dem som kommer i kontakt med arbetsrätten och denna typ av frågor och som behöver känna till den senaste utvecklingen inom lag och praxis. Kursen förutsätter att deltagarna har grundläggande kunskaper i arbetsrätt och bygger delvis på case för att konkretisera ämnet.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I
Introduktion.

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II
Bedömning av personlig lämplighet vid rekrytering, språkkrav vid rekrytering, rekrytering och krav på arbetsanpassning, diskriminering pga funktionshinder och ålder vid upprättande av turordningslistor.

Arbete i mindre grupper med case samt gemensam diskussion kring ADs praxis.

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III
ADs praxis forts.
Introduktion sexuella trakasserier m.m.

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV
Sexuella trakasserier och trakasserier pga etnicitet, lönediskriminering samt intressekonflikter med religiös anknytning som vägran att utföra arbetsuppgifter eller bära viss klädsel.

Arbete i mindre grupper med case samt en gemensam diskussion kring ADs praxis.
Avslutande frågestund.

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Livesändning – Kurstillfället den 10 november kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
AnnaMaria Westregård
Juris. doktor
Läs mer