Välkommen till en e-kurs om hur diskrimineringslagstiftningen och reglerna kring arbetsmiljö förhåller sig till varandra och interagerar.

Sedan länge har det funnits regler om systematiskt arbetsmiljöarbete mot diskriminering. Det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön och att personal inte skadas eller far illa på arbetet.

Idag är mobbning, stress, kränkningar ett allvarligt problem som leder till sjukskrivningar och lägre produktion och dyra kostnader. Under e-kursen går föreläsaren igenom de aktuella regelverken och de krav på arbetsgivaren som finns gällande att a) förebygga, b) utreda och c) åtgärda brister i arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Som deltagare får du kunskap om:

  • Hur förhåller sig diskrimineringslagens bestämmelser om kränkningar och trakasserier i förhållande till arbetsmiljölagen och vilka påföljder finns?
  • Hur ska det systematiska arbetsmiljöarbetet organiseras på bästa sätt
  • Vad ska arbetsgivaren göra om något har hänt/anmälts?
  • Hur långt sträcker sig arbetsgivarens ansvar? Vad gäller till exempel vid en konferens utomlands eller vid en afterwork?
  • Hur ska utredningen bedrivas vid påstådda trakasserier och kränkningar?
  • Hur kan man arbeta förebyggande?

Målgrupp:

HR-personal, chefer med personalansvar, arbetsgivarföreträdare, företagsledare, skyddsombud, förhandlare, advokater, bolagsjurister, ombudsmän, m.fl.

Syfte/mål med utbildningen:

Målet med e-kursen är att ge en översiktlig bild av hur arbetsmiljölagstiftningen fungerar tillsammans med den civilrättsliga lagstiftningen avseende främst diskriminering i syfte att arbetsgivaren skall kunna förebygga, utreda och åtgärda brister i arbetsmiljön.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

995 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

E-kursen genomfördes som webbinarium i december 2020 och är ca 50 minuter lång.

Efter ditt köp har du tillgång till e-kursen i tre månader.

FÖRELÄSARE

presentation-board 5
 Image of
Jonas Wiberg
Arbetsrättsjurist
Läs mer