Sveriges främsta föreläsare

On demand 30 dagar ingår

Auktoriserat utbildningsföretag

Välkommen på kurs om DNA-bevisning med två av landets ledande experter inom DNA-bevisning och kriminalteknik, Johanna Björkman, advokat och fd åklagare, och Sonny Björk, kriminaltekniker och fd kommissarie.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4.8 av 5.0 ⭐


Den forensiska bevisningen är inte längre någon nyhet inom ramen för våra svenska brottmålsrättegångar. Trots att de flesta praktiker kanske har en grundläggande kunskap om vad exempelvis en DNA-profil är och dess generella värde som bevis, så upplevs det av de allra flesta brottmålsadvokater som svårt att argumentera om ett spårs värde (eller icke-värde) som bevis i det egna pågående målet och då särskilt med utgångspunkt från NFC:s sakkunnigutlåtanden.

Så vad säger då egentligen ”Bayes teorem” som NFC använder som utgångspunkt för sitt ”logiska synsätt”? Vad är en huvudhypotes och hur förhåller den sig till en uppställd alternativ hypotes? Hur introduceras egentligen denna metodik i våra rättssalar och vad bör samtliga aktörer inom rättsprocessen vara uppmärksamma på?

Efter denna kursdag kommer deltagarna få med sig verktyg att inte bara förstå, utan även, på ett förnuftigt sätt applicera dessa kunskaper på sina egna mål utifrån ett praktiskt perspektiv.Kursen kommer att fokusera på en granskning av förundersökningar i brottmål med särskild inriktning på DNA-spår, NFC:s sakkunnigutlåtanden och resultatvärdering av DNA-spår samt hur ett sakkunnigförhör bör gå till.

Vi kommer att gå igenom fallbeskrivningar där framförallt DNA fått en avgörande betydelse samt på ett gediget sätt arbeta oss igenom tidigare domar för att få fram domstolarnas nu aktuella syn på den tekniska bevisningen.

➡ Läs intervjun med kriminaltekniker Sonny Björk: ”Kunskap och förståelse är nödvändigt för ett effektivt försvar”

Som kursdeltagare får du en uppdatering och strategiska kunskaper om:

  • NFC:s sakkunnigutlåtanden
  • Resultatvärdering av DNA-spår
  • Hur ett sakkunnigförhör bör gå till
  • Fallbeskrivningar där DNA fått en avgörande betydelse
  • Rättsfall och domstolars syn på DNA

Målgrupp

Advokater och andra jurister som arbetar med straffrätt, domare, åklagare

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

09 Okt 2024

Livesändning

Fåtal platser

Kurslokal:
BG Institute

Fåtal platser

On Demand
T.o.m. 09 Nov 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Johanna Björkman
Advokat
Läs mer
presentation-board 2
 Image of
Sonny Björk
Kriminaltekniker
Läs mer