Välkommen på kurs om DNA-bevisning med två av landets ledande experter inom DNA-bevisning och kriminalteknik, Johanna Björkman, advokat och fd åklagare, och Sonny Björk, kriminaltekniker och fd kommissarie.

Livesändning – kurstillfället den 26 januari kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Den forensiska bevisningen är inte längre någon nyhet inom ramen för våra svenska brottmålsrättegångar. Trots att de flesta praktiker kanske har en grundläggande kunskap om vad exempelvis en DNA-profil är och dess generella värde som bevis, så upplevs det av de allra flesta brottmålsadvokater som svårt att argumentera om ett spårs värde (eller icke-värde) som bevis i det egna pågående målet och då särskilt med utgångspunkt från NFC:s sakkunnigutlåtanden.

Så vad säger då egentligen ”Bayes teorem” som NFC använder som utgångspunkt för sitt ”logiska synsätt”? Vad är en huvudhypotes och hur förhåller den sig till en uppställd alternativ hypotes? Hur introduceras egentligen denna metodik i våra rättssalar och vad bör samtliga aktörer inom rättsprocessen vara uppmärksamma på?

Efter denna kursdag kommer deltagarna få med sig verktyg att inte bara förstå, utan även, på ett förnuftigt sätt applicera dessa kunskaper på sina egna mål utifrån ett praktiskt perspektiv.Kursen kommer att fokusera på en granskning av förundersökningar i brottmål med särskild inriktning på DNA-spår, NFC:s sakkunnigutlåtanden och resultatvärdering av DNA-spår samt hur ett sakkunnigförhör bör gå till.

Vi kommer att gå igenom fallbeskrivningar där framförallt DNA fått en avgörande betydelse samt på ett gediget sätt arbeta oss igenom tidigare domar för att få fram domstolarnas nu aktuella syn på den tekniska bevisningen.

Som deltagare får du kunskap om:

 • NFC:s sakkunnigutlåtanden
 • Resultatvärdering av DNA-spår
 • Hur ett sakkunnigförhör bör gå till
 • Fallbeskrivningar där DNA fått en avgörande betydelse
 • Rättsfall och domstolars syn på DNA

Målgrupp:

Advokater och andra jurister som arbetar med straffrätt, domare, åklagare

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08:30-09:00

  Inskrivning och frukost

 • 09:00-10:00

  Pass I

 • 10:15-12:00

  Pass II

 • 12:00-13:00

  Lunch (ingår i priset)

 • 13:00-14:00

  Pass III

 • 14:15-16:00

  Pass IV

 • 16:00-

  Kursen avslutas