Erbjudande till alla nya kunder - koden sommar2024 ger 30 % rabatt på din första bokning och gäller hela kursutbudet

Sonny Björk har arbetat som kriminalkommissarie/kriminaltekniker i 37 år vid dåvarande Länskriminalpolisens tekniska rotel i Stockholm. Han är smått legendarisk efter sin medverkan i palmeutredning och har en gedigen kunskap om kriminalteknik och tekniska undersökningar.

Kriminalteknik har stor betydelse för objektiviteten i brottsutredningar och tekniska undersökningsmetoder är en viktig del vid brottsundersökningar för att förstå hur, när och var ett brott har begåtts och inte minst av vem. Dessa analysmetoder kan vara det som friar eller fäller när det finns oklarheter.

– Jag har arbetat med brottsplats- och brandplatsundersökningar, spårsäkring och identifiering av brottsplatsspår.  Det har även ingått analys och utlåtande gällande spår som anträffats på brottsplatser, kläder, fordon och andra objekt.

➡ Vill du veta mer om skjutvapen, ammunition och ballistik? I kursen Kriminalteknik vid vapen, ammunition, ballistik och skjutningar går Sonny Björk bland annat bedömning DNA-spår på vapen och bedömning av skjutavstånd och skjutriktningar.

Kriminaltekniker i Palmemordet
Sonny hade hand om det kriminaltekniska i Palmemordet. Han var på plats på morgonen dagen efter och jobbade sedan åt palmeutredningen ända fram till sin pension. I början handlade det om vapentekniska delar i början men det utökades till de flesta delarna inom kriminalteknik.

Arbetar för rättvisan
Sonny Björk är specialiserad på vapen, ammunition, skottskador och ballistik och har varit partsakkunnig åt åklagare i rättegångar. Efter pensionen har han valt att fortsätta sin bana genom att dela med sig av sina kunskaper och utbilda framförallt advokater, bland annat på kurser hos BG Institute. Han hjälper även försvarsadvokater genom att skriva utlåtanden baserat på fakta och objektivitet.

– Jag brukar säga att jag arbetar för rättvisan. Jag har jobbat för kända advokater som till exempel Johan Eriksson, men jag har även fajtats emot dem. Idag utbildar jag många av dem, för det bästa för rättssäkerheten är välutbildade advokater.

Inte alltid enkelt att tolka undersökningsresultatet
Som pensionär har Sonny begränsade möjligheter att själv utföra kriminaltekniska undersökningar, och hans arbete består av granskning och bedömning av utförda undersökningar.

– Efter pensioneringen varit jag varit partsakkunnig åt försvarare i brottmål vid en stor mängd tillfällen i tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen, den senare i det så kallade ”Balkongfallet” i Södertälje.

En fråga som intresserar Sonny är rättssäkerheten runt domstolarnas bedömningar av den kriminaltekniska bevisningen i de grövre brottmålen. Nationellt forensiskt centrum, NFC, utför forensiska undersökningar i huvudsak inom brottsutredningar, men dessa undersökningar är enligt Sonny inte alltid så enkla att tolka.

–  Min uppfattning är att domstolarna inte till fullo förstår och rätt kan bevisvärdera resultaten av de kriminaltekniska undersökningar så som de presenteras i förundersökningarna idag samt att försvarsadvokater inte heller till fullo förstår och kan bedöma resultaten av de i förundersökningen presenterade kriminaltekniska undersökningarna. Denna förståelse, som är nödvändigt för ett effektivt försvar, kan mina kurser hjälpa till att skapa och förbättra.

Kunskap kring vad och hur man kan ifrågasätta
Sonny Björk utbildar inom juridik så som kriminaltekniska undersökningar vad gäller granskning av förundersökningar avseende på brottsplatsundersökningar, bedömningar av kriminaltekniska – forensiska undersökningar som DNA, fingeravtryck, fotspår samt undersökningar rörande vapen, ammunition och ballistik.

–  På mina kurser får advokaterna lära sig vad man kan ifrågasätta och hur man ifrågasätter det, vad slutsatserna bygger på, om alla spår är undersökta, samt hur och var man kan gräva efter information.

➡ Vill du veta mer om DNA-analys? I kursen DNA-bevisning – från spårsäkring till tolkning, får du kunskaper från två av landets ledande experter inom DNA-bevisning och kriminalteknik, Johanna Björkman, advokat och fd åklagare, och Sonny Björk, kriminaltekniker och fd kommissarie.

En sak Sonny vill trycka på är att advokaterna ska läsa det preliminära obduktionsutlåtandet och vara medvetna om att rättsmedicin skriver rapporterna efter en frågeställning som många gånger behöver kompletteras för att få hela bilden.

–  Ju kunnigare advokaterna blir på att tyda NFCs undersökningar desto bättre blir de på att ifrågasätta bevisningens styrkor och svagheter och i förlängningen får vi säkrare utgångar i domstolarna.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE