Fördjupningskurs beträffande de allmänna skadeståndsrättsliga principer som styr omfattningen av skadestånd, trafikskadeersättning samt patientskadeersättning för ekonomiska följder av personskada.

Välkommen till denna fördjupningskurs som bygger vidare på professor Marcus Radetzkis uppskattade kurs Ersättning för personskada på skadeståndsrättslig grund.

Kursen syftar till

  • Att fördjupa deltagarnas teoretiska kunskaper beträffande de allmänna skadeståndsrättsliga principer som styr omfattningen av den ersättning för ekonomiska följder av personskada vartill den skadelidande kan äga rätt enligt bland annat skadeståndslagen, trafikskadelagen och patientskadelagen samt
  • Att erbjuda möjlighet till att under sakkunnig handledning analysera och diskutera praktiska fall.
  • Bland mycket annat kommer följande teman att uppmärksammas:
  • Tredjemansskador (särskilt om situationer där den skadelidande driver eget företag)
  • Adekvat kausalitet (särskilt om samverkande och konkurrerande skadeorsaker)
  • Skadebegränsningsplikten (särskilt om skyldigheten att begränsa inkomstförlust)

Kursen leds av Marcus Radetzki som är professor i civilrätt vid Stockholms universitet, specialist inom skadestånds- och försäkringsrätt med omfattande erfarenhet av utbildning i näringslivet.

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till personskadereglerare, men även till försäkringsjurister, advokater och andra befattningshavare med behov av fördjupad kunskap inom det aktuella området. Eftersom det är fråga om en fördjupningskurs rekommenderar vi att deltagarna tidigare deltagit i den mera grundläggande kursen Ersättning vid personskada på skadeståndsrättslig grund, alternativt förvärvat motsvarande kunskap på annat sätt, för att få behållning av denna kurs.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Allmänna skadeståndsrättsliga principer som styr omfattningen av ersättning för ekonomiska följder av personskada – en översikt

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Närmare om tredjemansskador

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Närmare om kravet på adekvat kausalitet

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Närmare skadebegränsningsplikten

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 31 maj kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 4
 Image of
Marcus Radetzki
Professor
Läs mer