Många exploateringsavtal som skrivs idag saknar stöd i PBL eller hamnar i en juridisk gråzon. På denna fördjupningskurs delar Torkel Öste med sig av sin gedigna erfarenhet och ger praktiska exempel och konkreta verktyg.

Livesändning – kurstillfället den 12 oktober kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Kursen tar sikte på arbetet med att kunna utforma ett korrekt exploateringsavtal och vad som krävs för att kunna genomföra detta på ett bra sätt. Kursen tar sin utgångspunkt i plan- och bygglagens 6:e kapitel, men också de lagrum som anknyter och fordras för att kunna upprätta och fullfölja genomförandet av ett exploateringsavtal.

T ex belyses förutsättningarna i 4:e och 5:e kapitlet i PBL, fastighetsbildningslagen m fl lagar och hur dessa anknyter till villkor i ett exploateringsavtal.

Även metoder för det rent praktiska arbetet med att driva och säkerställa exploateringsavtalet belyses.

En påbyggnadskurs för den som redan har erfarenheter och grundläggande kunskaper i ämnet.

Som deltagare får du kunskap om:  

 • Exploateringsavtalets roll i planprocessen
 • Hur du utformar ett exploateringsavtal på bästa sätt
 • Vilka krav PBL ställer på kommunerna
 • Vilka krav du kan ställa på byggherren
 • Exploateringsavtalets juridiska grund och praktiska tillämpning

Ett smakprov från kursen kan du läsa i intervjun med Torkel på Dagens Juridik – du hittar intervjun här!

Målgrupp:

Tjänstemän inom den kommunala samhällsbyggnadssektorn (plan, bygg, mark- och exploatering), bygg- och fastighetsbolag – projektledare och affärsutvecklare, konsultbolag inom samhällsbyggnad, advokater och jurister inom bygg- och anläggning såväl som kommunjurister

Denna kurs bygger på vår nya utbildningsform, blended learning. Som deltagare kommer du, innan själva fysiska kursdagen, få en extra timmes digital e-learning med avslutande kunskapsfrågor. Den digitala timmen har du även möjlighet att genomföra var du vill, när du vill och hur du vill. Syftet är att på ett mer pedagogiskt sätt förbereda dig inför det fysiska kurstillfället så att du kan få ut mer av kursen som sådan.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I
  Planmässiga förutsättningar – planprocessen och
  utformning av ett exploateringsavtal.

 • 10.15 – 12.00

  Pass II
  Legala samband med annan lagstiftning.
  Vad kan tas med i ett exploateringsavtal?
  Vad ska inte tas med i ett exploateringsavtal?
  Andra typer av genomförandeavtal

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Pass III
  Parterna i processen – vilka deltagare finns?
  - Vilka krav kan vi ställa på olika parter?
  Exempel:
  Vi jobbar med några exempel och söker svar på våra frågor

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV
  Redovisning, diskussion och sammanfattning
  Vår verktygslåda för exploateringsavtal

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.

Citat

Äntligen en kurs om PBL och exploateringsavtal man får nytta av! TACK!

Michael Wessel

Skandia Fastigheter AB