Vid framtagandet av en detaljplan behöver en planarkitekt ofta samarbeta med mark- och exploateringsingenjörer, lantmätare, fastighetsutvecklare och exploatörer. För att underlätta samarbetet har vi tagit fram en specialutformad kurs med fokus på den fastighetsrätt och exploateringsekonomi som planarkitekter, direkt eller indirekt, kommer i kontakt med.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,69 av 5,0 ⭐


Vi inleder dagen med att gå igenom de vanligaste begreppen inom fastighetsrätt och exploateringsekonomin som planverksamheten kommer i kontakt med. En genomgång görs av reglerna kring fastighetsförteckningar och den fastighetsrätt som berörs av föreskrifterna för digitala detaljplaner.

Under förmiddagen fördjupar vi oss i juridiken av de vanligast förekommande planbestämmelserna med fastighetsrättslig anknytning. Vi går igenom juridiken och rättsfallspraxis för genomförandedelen i planbeskrivningen.

I den andra halvan av kursen går vi igenom vad som kan regleras med planbestämmelse, exploateringsavtal respektive markanvisningsavtal. Vi går även igenom grunderna för kommunens respektive exploatörens kalkyler som används för att bedöma om detaljplanen ger den ekonomi eller inte som får projektet att gå ihop.


”Bästa kursen jag gått på hittills, mycket bra!”

Alice, kursdeltagare oktober 2023


Som deltagare får du kunskap om

  • De vanligaste begreppen inom fastighetsrätt och exploateringsekonomi
  • Juridiken kring de vanligaste planbestämmelserna
  • Exploateringsavtal och markanvisningsavtal
  • Genomförandedelen i planbeskrivningen

Målgrupp

Planarkitekter, planhandläggare, plantekniker, plankonsulter, planadministratörer som behöver kunskap om relevant fastighetsrätt och exploateringsekonomi.

Även de mer juniora inom mark- och exploateringsverksamheten har nytta av kursen.

Syfte med utbildningen:

Syftet med kursen är att få kunskap om kommunens respektive exploatörens ekonomi för att enklare kunna bemöta påståenden om den under planprocessen. Därutöver syftar kursen till att planverksamheten ska få kompletterad kunskap inom fastighetsrätten för få bättre förståelse, och i sin tur bättre samarbeten med mark- och exploateringsverksamheten, samtidigt som MEX-verksamheten får en helhetsbild över juridiken.

Nivå:

Nivån passar alla inom planverksamheten och är mest lämpad för MEX-verksamheten.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I
Begrepp inom fastighetsrätt och exploateringsekonomi: fastighet, samfällighet, gemensamhetsanläggning, servitut, ledningsrätt, exploateringsavtal, markanvisningsavtal, exploateringskalkyl m.m.
Fastighetsförteckningar
Föreskrifter för digitala detaljplaner

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II
Planbestämmelser om: enskilt och kommunalt huvudmannaskap, markreservatsbestämmelser (x, z, u, g, gx), exploateringsgrad, Natur

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III
Genomförandedelen i planbeskrivningen: fördjupning om fastighetskonsekvensbeskrivning och genomgång av rättsfallspraxis

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV
Skillnaden mellan exploateringsavtal, markanvisningsavtal och maröverlåtelseavtal.
Grunderna i kommunens och exploatörens exploateringskalkyl

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 3
 Image of
Johan Benjaminsson
Mark-, exploatering- och GIS-chef på Lerums kommun
Läs mer
presentation-board 3
 Image of
Svante Nilsson
Civilingenjör
Läs mer