Svante Nilsson

Civilingenjör

Svante Nilsson är chef för lantmäterimyndigheten i Varbergs kommun och civilingenjör i lantmäteri. Han har en bakgrund som både förrättningslantmätare och lärare i fastighetsrätt/fastighetsteknik vid lantmäteriutbildningen på LTH. Svante är en flitigt anlitad talare i olika fastighetsrättsliga sammanhang, bland annat på Samhällsbyggnadsdagarna och LTHs fastighetsrättsliga höstseminarier. Han anlitas även kontinuerligt som gästföreläsare vid lantmäteriutbildningen i Lund.

 Image of

Svante Nilsson föreläser på följande kurser

Fastighetsrätt | Ledningsrätter & servitut | VA- och vattenfrågor
Ledningsrätt för VA - Nya krav på verksamhetsområde
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 1.5 timmar

Många VA-bolag och kommuner har märkt av en ökad restriktivitet när det kommer till att bilda ledningsrätt för allmänna VA-ledningar. På denna e-kurs reder vi ut rättsfallspraxis och ger tips på hur man kan agera för att komma framåt.

LÄS MER
Fastighetsrätt | PBL
Kartor, GIS och juridik
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 3.5 timmar

Välkommen till vår nyproducerade e-kurs om Kartor, GIS och juridik med experterna Johan Benjaminsson och Svante Nilsson.

LÄS MER
Fastighetsrätt | Mark och exploatering | PBL
Lantmäteri i detaljplane- och exploateringsprocessen – en fördjupning
Betyg 4.91 av 5.0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 09 Okt 2024 Platser finns
Livesändning 09 Okt 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 09 Nov 2024 Platser finns
TILL KURSEN