Svante Nilsson

Civilingenjör

Svante Nilsson är chef för lantmäterimyndigheten i Varbergs kommun och civilingenjör i lantmäteri. Han har en bakgrund som både förrättningslantmätare och lärare i fastighetsrätt/fastighetsteknik vid lantmäteriutbildningen på LTH. Svante är en flitigt anlitad talare i olika fastighetsrättsliga sammanhang, bland annat på Samhällsbyggnadsdagarna och LTHs fastighetsrättsliga höstseminarier. Han anlitas även kontinuerligt som gästföreläsare vid lantmäteriutbildningen i Lund.


Hur uppfattas Svante av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 6,90 av 7
Föreläsarens pedagogik: 6,70 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.

 Image of

Svante Nilsson föreläser på följande kurser

Fastighetsrätt | Ledningsrätter & servitut | PBL | VA- och vattenfrågor
Enklare eller svårare att få ledningsrätt inom detaljplan - vart är rättspraxis på väg?
Webbinarium | Livesändning
Webbinarium 17 Nov 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Fastighetsrätt
Kartor, GIS och juridik
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 3.5 timmar

Välkommen till vår nyproducerade e-kurs om Kartor, GIS och juridik med experterna Johan Benjaminsson och Svante Nilsson.

LÄS MER
Fastighetsrätt
Fastighetsrätt och exploateringsekonomi
Betyg 4,60 av 5,0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 04 Okt 2023 Platser finns
Livesändning 04 Okt 2023 Fåtal platser
On demand T.o.m. 04 Nov 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Fastighetsrätt | PBL
Kartor, GIS och juridik - digital samhällsbyggnadsprocess
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 22 Sep 2023 Platser finns
Livesändning 22 Sep 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 22 Okt 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Fastighetsrätt | PBL
Lantmäteri i detaljplan och exploateringsprocessen
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 22 Feb 2024 Platser finns
Livesändning 22 Feb 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 22 Mar 2024 Platser finns
TILL KURSEN