Svante Nilsson

Civilingenjör

Svante Nilsson är chef för lantmäterimyndigheten i Varbergs kommun och civilingenjör i lantmäteri. Han har en bakgrund som både förrättningslantmätare och lärare i fastighetsrätt/fastighetsteknik vid lantmäteriutbildningen på LTH. Svante är en flitigt anlitad talare i olika fastighetsrättsliga sammanhang, bland annat på Samhällsbyggnadsdagarna och LTHs fastighetsrättsliga höstseminarier. Han anlitas även kontinuerligt som gästföreläsare vid lantmäteriutbildningen i Lund.


Hur uppfattas Svante av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 6,90 av 7
Föreläsarens pedagogik: 6,70 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.

 Image of

Svante Nilsson föreläser på följande kurser

Fastighetsrätt | PBL
Kartor, GIS och Juridik - Kart och mät
Betyg 6,23 av 7.0
On demand
On demand T.o.m. 25 Dec 2022 Platser finns
TILL KURSEN
Fastighetsrätt | Ledningsrätter & servitut
Konkurrerande rättigheter - ledningar och markanvändning
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 28 Mar 2023 Platser finns
Livesändning 28 Mar 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 28 Apr 2023 Platser finns
TILL KURSEN