Svante Nilsson

Civilingenjör

Svante Nilsson är chef för lantmäterimyndigheten i Varbergs kommun och civilingenjör i lantmäteri. Han har en bakgrund som både förrättningslantmätare och lärare i fastighetsrätt/fastighetsteknik vid lantmäteriutbildningen på LTH. Svante är en flitigt anlitad talare i olika fastighetsrättsliga sammanhang, bland annat på Samhällsbyggnadsdagarna och LTHs fastighetsrättsliga höstseminarier. Han anlitas även kontinuerligt som gästföreläsare vid lantmäteriutbildningen i Lund.


Hur uppfattas Svante av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 6,90 av 7
Föreläsarens pedagogik: 6,70 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.

 Image of

Svante Nilsson föreläser på följande kurser

Fastighetsrätt
Fastighetsrätt och exploateringsekonomi
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 21 sep 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Fastighetsrätt
Lantmäteri i detaljplane- och exploateringsprocessen – en fördjupning
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 21 okt 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Fastighetsrätt
Lantmäteri i detaljplan och exploateringsprocessen
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 20 okt 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Fastighetsrätt
Nyhetsdag om kartor, GIS och juridik
On demand

On demand t.o.m 02 jul 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Fastighetsrätt
Kartor, GIS och Juridik - Kart och mät
Livesändning | Kurslokal | On demand

Göteborg 08 nov 2022

Stockholm 24 nov 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Fastighetsrätt
Konkurrerande rättigheter - ledningar och markanvändning
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 28 mar 2023

ALLA KURSTILLFÄLLEN