Johan Benjaminsson

Mark-, exploatering- och GIS-chef på Lerums kommun

Johan Benjaminsson är mark-, exploatering- och GIS-chef på Lerums kommun. Johan är civilingenjör i lantmäteri och har en bakgrund som både förrättningslantmätare och lärare i fastighetsrätt/fastighetsteknik vid lantmäteriutbildningen på LTH, Lunds tekniska högskola. Johan anlitas även som föreläsare i fastighetsrätt vid LTH och Högskolan Väst.

Hur uppfattas Johan av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 6,90 av 7
Föreläsarens pedagogik: 6,70 av 7

 Image of

Johan Benjaminsson föreläser på följande kurser

Fastighetsrätt
Fastighetsrätt och exploateringsekonomi
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 21 sep 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Fastighetsrätt
Lantmäteri i detaljplane- och exploateringsprocessen – en fördjupning
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 21 okt 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Fastighetsrätt
Lantmäteri i detaljplan och exploateringsprocessen
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 20 okt 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Fastighetsrätt
Nyhetsdag om kartor, GIS och juridik
On demand

On demand t.o.m 02 jul 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Fastighetsrätt
Kartor, GIS och Juridik - Kart och mät
Livesändning | Kurslokal | On demand

Göteborg 08 nov 2022

Stockholm 24 nov 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Fastighetsrätt
Konkurrerande rättigheter - ledningar och markanvändning
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 28 mar 2023

ALLA KURSTILLFÄLLEN