Kursen är en fortsättning till Företagsförvärv – strategi, finans & juridik. Den förutsätter därför kunskaper om de olika momenten i transaktionsprocessen vid företagsförvärv.

Kurstillfället den 17 september kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Utbildning sker i seminarieform och syftar till att få en praktisk förtrogenhet med några av de grundläggande och vanligt förekommande verktygen vid företagsförvärv.

I ett företagsförvärv köps ett företag upp av en utomstående part och företaget skiftar ägare. Under denna kursdag får kursdeltagaren djupare kunskaper om de olika praktiska verktyg som används för att fullgöra de olika transaktionsmomenten. Kursen består av övningar och exempel i vilka kursdeltagaren får träna och diskutera bland annat beräkning av ett företags marknadsvärde, hantera risker som upptäckts i företagsbesiktning, reglera köpeskillingen, utforma garantier och planera sammanslagningen av företagen efter tillträdet.

I kursavgiften ingår boken Företagsförvärv av Robert Sevenius, utgiven av Studentlitteratur.

Som deltagare får du kunskap om

 • Värderingstekniker och beräkning
 • Betalning och prismekanismer
 • Informationsinhämtning och riskhantering
 • Reglering av parternas avtalsrelation
 • Integrationsplanering

Målgrupp:

Kursen riktar sig till ekonomichefer, controller, affärsutvecklare och andra befattningshavare på mindre till större företag som kommer i kontakt med förvärvsprocessen, oavsett om de arbetar i köparföretag, säljarföretag eller målföretag.

 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset.)

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.