Livesändning – Kurstillfället den 26-27 oktober 2021 och den 21-22 februari 2022 kommer även att livesändas via Zoom och vara tillgänglig för fysiskt deltagande. För dig som väljer att delta på plats, medtag egen dator. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Dag 1Repetition från grundkursen,  svåra förhandlingar, besvärliga motpartner, tekniker att hantera svåra motparter med samt spelteori.

Kursdagen inleds med en kort repetition från grundkursen, därefter kommer vi att arbeta med kommunikationsteknik och besvärliga motparter. Fokus kommer att ligga på besvärliga förhandlingssituationer. Vi kommer också att gå igenom vanliga situationer och besvärliga personlighetstyper. Hur kan man göra besvärliga situationer konstruktiva? Avslutningsvis kommer vi att se på vad som händer när man möter samma motpart många gånger samt grundläggande spelteori.

Dag 2 – Under dagen kommer vi att tillämpa vår förhandlingsteknik på hyresförhandlingar, köp- och försäljning och när man ska genomföra byggprojekt som kan tänkas möta motstånd samt på inköpsförhandlingar.  

Under den andra kursdagen kommer vi att förbereda och genomföra en hyresförhandling, analysera ett byggprojekt som med största sannolikhet kommer att möta en del motstånd och se vad det finns för tekniker att använda sig av för att underlätta genomförandet. Vi kommer också att se på grunderna i inköpsförhandlingar samt tekniker och analysverktyg för dessa. Vi kommer slutligen att gå igenom de nya rönen inom förhandlingsforskningen och hur de nya kunskaperna kan användas praktiskt vid köp och försäljning av fastigheter.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Repetition av grunderna i förhandlingspsykologi
 • Förhandla med besvärliga motparter
 • Hur man skapar bra långsiktiga relationer med motparter man möter många gånger som till exempel i hyresförhandlingar
 • Spelteori
 • Tillämpning av förhandlingsmodellen på hyresförhandlingar
 • Praktisk teori och modeller för inköpsförhandlingar
 • Förhandlingar när man ska genomföra t.ex. exploateringsprojekt som kan tänkas stöta på motstånd
 • Köp och försäljning av fastigheter

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass1

 • 10.15-11.45

  Pass 2

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i kursavgiften)

 • 12.45-14.15

  Pass 3

 • 14.30-16.00

  Pass 4

 • 16.00-

  Kursen avslutas

Citat

Johan gör föreläsningen till stor underhållning!

Lars Gustafsson

Falu kommun