MBL innefattar dels regler om föreningsfrihet och dels regler om förhandlingar med de fackliga organisationerna. Under kursen går vi stegvis igenom innehållet i MBL med tyngdpunkt på den svenska modellen, föreningsfriheten, olika typer av förhandlingar.


Denna e-kurs har fått snittbetyget 4,61 av 5,0 ⭐


I kursen diskuteras när förhandlingar ska genomföras och hur arbetsgivaren genomför MBL-förhandlingar på bästa sätt och innebörden av de fackliga tolkningsföreträdena vad gäller arbetsskyldighet och lön. Vi går även igenom vad som är innebörden av ett kollektivavtal, när de fackliga organisationerna får ta till stridsåtgärder som strejk, samt hur förhandlingar i rättstvister går till. Fokus ligger på det praktiska genomförandet av förhandlingar.

Som deltagare får du kunskap om:

  • När arbetsgivaren måste MBL-förhandla
  • Hur MBL-förhandlingar ska genomföras och hur ett protokoll ska se ut
  • Riskerna med att inte förhandla i tid och på rätt sätt
  • Hur MBL-förhandlingar kan bidra till arbetsgivarens affärsidé
  • Vad de fackliga tolkningsföreträdena innebär avseende arbetsskyldighet och lön
  • De skadeståndssanktionerade delar som finns i MBL

Målgrupp:

HR-chefer, HR-ansvariga, handläggare, ombudsmän, arbetsgivareföreträdare med personalansvar och advokater som behöver en allmän kunskap om MBL.

Syfte med kursen:

Det övergripande målet med utbildningen är att arbetsgivaren på ett bättre och mer strukturerat sätt ska kunna MBL-förhandla på sätt som kommer till gagn för organisationen/företaget.

Programpunkter 

  • Pass I – MBL tillämpning omfattning samt regler om föreningsfrihet 1-9 §§ MBL
  • Pass II – Regler om förhandlingar 10-19 §§ MBL samt 20-21 §§ MBL
  • Pass III – Förhandling i praktiken samt protokoll
  • Pass IV – Fackligt tolkningsföreträde, skadestånd, kollektivavtal och tvister

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

2.490 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kursen spelades in i mars 2023 och innefattar fyra moduler. E-kursens längd är 3 timmar inklusive kontrollfrågor.

Efter ditt köp har du tillgång till e-kursen i tre månader.

FÖRELÄSARE

presentation-board 5
 Image of
Jonas Wiberg
Arbetsrättsjurist
Läs mer