Kursen passar alla som arbetar med driften av ett aktiebolag och som därmed behöver grundläggande kunskaper i aktiebolagsrätt. Kursen ger således kunskaper om aktiebolagets grunddrag och aktiebolagsrättsliga principer.


Denna e-kurs har fått snittbetyget 4,76 av 5,0 ⭐


Frågor rörande aktiebrev, aktiebok, bolagsordningen och aktiebolagets organisation behandlas, likaså de regler som syftar till att skydda aktieägarnas intresse, såsom likhetsprincipen, lojalitetsplikten, generalklausulen, jävsbestämmelsen och vinstsyftet. Härutöver presenteras kort hur en nyemission går till. De så kallade borgenärsskyddsreglerna, och då främst de praktiskt viktiga reglerna om kapitalbrist och kontrollbalansräkning, värdeöverföringar och låneförbud, behandlas också. Härutöver behandlas ansvarsfrågor översiktligt. 

Som deltagare får du således grundläggande kunskap om:

 • Aktiebolagets grunddrag och principer som rör aktiebolaget
 • Aktiebolagets organisation
 • Aktiebolagsrättsliga dokument såsom aktiebrev, aktiebok och bolagsordning
 • Värdeöverföringar
 • Reglerna om kapitalbrist och personligt ansvar m.m.
 • Låneförbudet
 • Ansvarsregler

Syfte/mål med utbildningen:

Kursen ger kunskap i central aktiebolagsrätt och de problem respektive konflikter som ofta aktualiseras vid driften av ett aktiebolag.

Målgrupp:

Advokater och bolagsjurister som behöver fräscha upp sina kunskaper i aktiebolagsrätt samt styrelseledamöter, entreprenörer, redovisningskonsulter och revisorer.

 • Introduktion
 • Pass I: Aktiebolagets grunddrag, aktiebolagsrättsliga dokument, bolagsstämman m.m.
 • Pass II: Bolagsorganen, aktiekapitalökning och aktieägarskyddsregler
 • Pass III: Kapitalbrist och kontrollbalansräkning, värdeöverföringar och låneförbud

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

3.990 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kursen spelades in i maj 2023 och är 3 timmar samt kontrollfrågor.

Efter ditt köp har du tillgång till e-kursen i tre månader.

FÖRELÄSARE

presentation-board 7
 Image of
Jessica Östberg
Docent och universitetslektor
Läs mer