Välkommen till en e-kurs om hinder mot försäljning enligt samäganderättslagen, med advokaten och konkursförvaltaren Jens Liif.

E-kursen ger en grundläggande genomgång över praxis från HD om hinder mot försäljning. E-kursen tar även upp hur man som ombud kan utforma avtalsklausuler som innebär hinder mot försäljning samt hur man kan agera som ombud på båda sidor i en samägandetvist. Vidare kommer även hindrets betydelse vid utmätning och konkurs att belysas.


Denna e-kurs har fått snittbetyget 4,78 av 5,0 ⭐


Som deltagare får du kunskap om

 • De senaste årens rättsutveckling avseende hinder mot försäljning enligt samäganderättslagen
 • Möjligheter att genom avtal hindra en försäljning enligt samäganderättslagen
 • Möjligheten att hindra en försäljning genom klyvning
 • Övriga rättsverkningar av att hinder mot försäljning föreligger vid utmätning och konkurs

Agenda och upplägg

 1. Allmänt om samägande och lagen om samäganderätt
 2. Förfarandet i domstol vid ansökan om en god man
 3. Hinder mot försäljning
 4. Avtal om hinder mot försäljning
 5. Förbehåll och villkor vid gåva och testamente
 6. Klyvning
 7. Rättsverkningar av villkor samt avtal i övrigt

Målgrupp

E-kursen inriktar sig mot advokater och biträdande jurister som arbetar med samäganderätt som rådgivare samt som ombud i tvister.

Syfte med utbildningen

Syftet med e-kursen är att deltagarna ska få en grundläggande genomgång av nuvarande rättspraxis. Vidare ska deltagarna kunna känna till vilka hinder som kan göras gällande mot en ansökan om försäljning samt hur förfarandet går till.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

995 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

E-kursen genomfördes som webbinarium  i maj 2022 och är 90 minuted lång. E-kursen kommer att vara tillgänglig till och med den 31 december 2022.

Efter ditt köp har du tillgång till e-kursen i tre månader.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Jens Liif
Advokat och delägare
Läs mer