Kursen behandlar ett antal praktiska frågeställningar rörande handläggningen av dispositiva och indispositiva tvistemål i hovrätt.

Föreläsare Roberth Nordh håller en genomgång av förutsättningarna för rätten att klaga, även anslutningsvis, samt av vad ett överklagande ska innehålla. Han ser till kravet på prövningstillstånd och möjligheten att ge partiellt prövningstillstånd.

En del av kursen ägnas åt formulering av yrkande och grunder samt möjligheten att ändra sin talan, inklusive åberopande av ny bevisning och nya omständigheter, utifrån hur den bestämts vid tingsrätten och genom överklagandet. Föreläsaren diskuterar innebörden av förbudet mot reformatio in pejus. Slutligen lämnas en redogörelse för kostnadsregleringen i hovrätt.

Kursen ger deltagare mer kunskap om:

• Klagorätt och anslutningsöverklagande
• Regleringen kring prövningstillstånd
• Möjligheten att ändra sin talan i hovrätt
• Förbudet mot reformatio in pejus
• Rättegångskostnader


 Målgrupp

Advokater och andra jurister som processar i tvistemål vid domstol.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Incheckning och frukost

 • 09.00 - 10.15

  Pass I
  Klagorätt och anslutningsöverklagande
  Överklagandets innehåll

 • 10.30 - 11.45

  Pass II
  Prövningstillstånd
  Grunder och yrkande i hovrätt
  Ändring av talan

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  Forts. Ändring av talan
  Reformatio in pejus

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  Forts. Reformatio in pejus
  Rättegångskostnader

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Roberth Nordh är en mycket kunnig och pedagogisk föreläsare. Roberths kurs var den bästa jag varit på.

Maria Nordholm Lindström

Litigate Advokataktiebolag