Sveriges främsta föreläsare

Kostnadsfria webbinarier

Auktoriserat utbildningsföretag

Många verksamheter – inte bara de klassiska som Försvaret och Polisen – har en skyldighet att säkerhetspröva arbetstagarna med anledning av den verksamhet som bedrivs. Det kan handla om allt från elförsörjning till verksamheten vid landets flygplatser.

En säkerhetsprövning tar sikte på att pröva om arbetstagaren kan placeras i viss  befattning och är pålitligt och inte har några väsentliga sårbarheter som t.ex. främmande makt kan påverka eller utnyttja.

Den nya säkerhetsskyddslagen från 2019 tar höjd för en ökad ambition avseende säkerhetsskydd inte minst avseende personalsäkerhet. Det handlar om att pröva om arbetstagaren är pålitlig ur säkerhetsynpunkt.

➡ Vill du fördjupa dig? Kursen Säkerhetsskyddslagen och arbetsrätten tar upp frågeställningar som uppkommer i samband med anställning i företag, verksamheter och myndigheter som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.

Under webbinariet går vi igenom den nya lagstiftningen och de krav som ställs på arbetsgivaren avseende säkerhetsprövning och hur en säkerhetsprövning går till. Vidare redovisas den rättspraxis som hitintills har utvecklats hos Arbetsdomstolen avseende förhållandet mellan säkerhetsskyddslagen och anställningsskyddslagen.

Vi går också igenom en checklista för hur en säkerhetsprövning kan genomföras på ett rättssäkert sätt.

Syfte:

Efter webbinariet ska arbetsgivaren kunna grunderna avseende säkerhetsskydd och vad som avses med säkerhetsprövning.

Målgrupp:

HR-chefer, HR-Business Partners, Företagsledare, VD, Advokater, Fackliga företrädare, Arbetsgivarföreträdare m.fl.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

Kostnadsfritt

Kurstillfällen

08 Mar 2024

Webbinarium

Platser finns

Webbinariet hålls den 8 mars kl. 12.00-13.00

Du kommer att få en länk till det livesända webbinariet under eftermiddagen dagen före eller på förmiddagen samma dag som webbinariet sänds.

FÖRELÄSARE

presentation-board 6
 Image of
Jonas Wiberg
Arbetsrättsjurist
Läs mer

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer