Sveriges främsta föreläsare

Marknadsledande utbildningsaktör

Auktoriserat utbildningsföretag

Välkommen till vår nya kurs som behandlar säkerhetsskyddslagen och förhållandet till arbetsrätten, med särskilt fokus på anställningsskyddet. Kursen behandlar frågeställningar som uppkommer i samband med anställning i företag, verksamheter och myndigheter som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.

 


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,44 av 5,0 ⭐


Det har på senaste tiden uppkommit en rad rättsliga frågor avseende förhållandet mellan säkerhetsskydd och anställningsskydd. Bland annat har Arbetsdomstolen avgjort fem tvister avseende säkerhetsskydd och anställningsskydd. Till detta kommer att regeringen nyligen tillsatt en utredning (JU 2023:91) som ska utreda främst tre delar avseende säkerhetsskyddslagens tillämpning.

Föreläsaren är väl insatt i ämnet med bland annat två avslutade AD-mål samt ett antal pågående tvister avseende frågan om säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsbeslut i förhållande till anställningsskydd.

Kursen behandlar de rättsliga frågeställningar som har uppkommit främst avseende förhållandet mellan säkerhetsskyddslagen och anställningsskyddet bland annat:

• Hur går en säkerhetsprövning till?
• Vilket underlag skall arbetsgivaren ta fram i samband med en säkerhetsprövning?
• Vad är en säkerhetsprövningsintervju?
• Vilka frågor får ställas i samband med säkerhetsprövning?
• Får arbetsgivaren ställa frågor om privatliv och annat som inte berör anställningen? Får arbetsgivaren ställa känsliga frågor om ekonomi, hälsa, familjerelationer, internetanvändning, fackliga och politiska frågor?
• Hur ska underlaget dokumenteras?
• Måste arbetstagaren tala sanning?
• Hur ska en bedömning av säkerhetsrelaterade frågor göras?
• Vad händer om arbetstagaren inte blir godkänd i prövningen?
• Kan arbetsgivaren stänga av arbetstagaren?
• Kan arbetsgivaren säga upp eller avskeda arbetstagaren?
• Måste arbetsgivaren omplacera arbetstagaren?

Säkerhetsprövning
Frågor om säkerhetsskydd och säkerhetsprövning regleras i säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen. I verksamheter där lagen är tillämplig, ska verksamhetsutövaren vidta de åtgärder som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning och övriga omständigheter. Endast den som har bedömts pålitlig från säkerhetssynpunkt får deltaga i sådan verksamhet. En säkerhetsskyddsåtgärd är därför personalsäkerhet genom bland annat säkerhetsprövning.

Personalsäkerhet
Personalsäkerhet ska förebygga att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i verksamhet där de kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassade uppgifter. Säkerhetsprövningen syftar till att klarlägga om personen kan antas vara lojal mot de intressen som skyddas i lagen och i övrigt pålitlig från säkerhetssynpunkt.  Säkerhetsprövning ska göras innan en person genom anställning eller på något annat sätt deltar i verksamhet som har betydelse för verksamhetens säkerhet, men även under pågående anställning.

Som kursdeltagare får du praktiska och strategiska kunskaper om:

  • Säkerhetskyddslagens krav på personalsäkerhet
  • Säkerhetsskyddslagen innebörd avseende främst säkerhetsprövning
  • Förhållandet mellan arbetsrätten och säkerhetsskyddslagen, främst anställningsskyddet, men även frågor som uppkommer vid rekrytering
  • Hur arbetsgivaren kan agera om det inte blir ett godkänt utfall

Syfte:

Målet är att arbetsgivaren ska känna sig mer säker avseende säkerhetsrelaterade frågor när det gäller området personalsäkerhet. Arbetsgivaren ska känna till de komplexa frågor som kan uppkomma avseende anställningstrygghet och säkerhet.

Målgrupp:

HR-chefer, HR-Business Partners, Företagsledare, VD, Advokater, Fackliga företrädare, Arbetsgivarföreträdare m.fl.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I
Säkerhetsskyddslagen – grunder

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II
Säkerhetsprövning, praktiska aspekter

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III
Anställningsskyddet och säkerhetsskyddet

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV
Praxis utifrån AD:s senaste praxis

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

T.o.m. 13 Jun 2024

On Demand
T.o.m. 13 Jun 2024

Utbildningstimmar: 6

Varsågod att ta del av en introduktion i ämnet med föreläsare och arbetsrättsjurist Jonas Wiberg.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 5
 Image of
Jonas Wiberg
Arbetsrättsjurist
Läs mer