Fördjupad kunskap inom IFRS med fokus på:

Leasingavtal & intäkter

Immateriella tillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Finansiell rapportering enligt IFRS är komplex och mångfaldig. Förutom att ha grundläggande insikt och förståelse för bakgrund och tillämpning av IFRS är det viktigt att analysera innehållet i den finansiella rapporteringen. Detta bl.a. för att kunna förklara innebörd och effekter i redovisningen när IFRS tillämpas. Klargörande förklaringar för styrelse och VD, kreditgivare m.fl.

Denna kurs tar sikte på genomgång och analys av utvalda områden inom IFRS. Detta genom följande metodik för kursen:

 1. Utvalt område inom IFRS
 2. Förklaring till varför företag redovisar på det sätt som framgår av årsredovisningar – ett antal utvalda företags redovisning används som utgångspunkt
 3. Analys av företagets sätt att redovisa för det utvalda IFRS området

Under kursen fokuseras följande områden:

 • Immateriella tillgångar
  • Identifierbarhet
  • Tillgångar med bestämbara nyttjandeperioder
  • Tillgångar med obestämbara nyttjandeperioder
  • Goodwill
  • Nedskrivningsprövningar
  • Utgifter för forskning och utveckling
 • Materiella anläggningstillgångar
  • Utgifter som ska redovisas i balansräkningen
  • Speciellt om förvaltningsfastigheter
  • Omvärderingsmetod
  • Anläggningstillgångar som innehas för försäljning
 • Leasingavtal
  • Identifiering av leasingavtal
  • Redovisning hos leasetagare
  • Redovisning hos leasegivare
  • Redovisning i juridisk person
 • Intäkter
  • Intäkter från avtal med kunder
  • Femstegsmodellen

Avslutningsvis görs en kortare utblick för att ta upp nyheter och förändringar inom IFRS.

Vid dagens slut kommer du att ha fått en fördjupning inom IFRS och då inom de områden som tas upp under kursen.

Som kursdeltagare får du kunskap om:

  • Fördjupad kunskap inom de områden inom IFRS som tas upp under kursen
  • Detta genom genomgång och analys av utvalda företags sätt att redovisa
  • Vidare en förklaring av IFRS för varje område
  • Under kursen ges även tillfälle till diskussion utifrån olika uppgifter

Målgrupp:

 • Ekonomer som arbetar med IFRS
 • Redovisningskonsulter
 • Revisorer
 • Bankanställda
 • Rådgivare

Nivå/förkunskaper:

 • Förkunskaper: kännedom om grunder i IFRS
 • Nivå på kursen: fördjupning i IFRS – genomgång och analys inom centrala områden inom IFRS

Syfte med kursen:

 • Fördjupad kunskap inom IFRS baserat på genomgång och analys av olika centrala områden inom IFRS

Övrigt:

 • Presentationer i power point
 • Diskussionsfrågor – även det i power point
 • Utdrag för publika bolag i pdf

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs?

BG Institute anordnar företagsanpassade utbildningar. Det innebär att våra föreläsare kommer till er och genomför kursen fysiskt på plats, anpassat till er organisation.

Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

 • Immateriella tillgångar

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

 • Materiella anläggningstillgångar

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

 • Leasingavtal

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

 • Intäkter

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

04 Nov 2024

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 04 Dec 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Bengt Lindström
Studierektor för företagsekonomi
Läs mer
presentation-board 3
 Image of
Göran Johansson
Auktoriserad revisor
Läs mer