Informationsskyldighet för skatterådgivare är ett kontrollverktyg som i dag redan finns i ett antal OECD- och G20-länder och som, med rätt utformning, sannolikt kan bli ett effektivt kontrollverktyg även i Sverige.

Livesändning – kurstillfället den 19 februari kommer enbart att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Välkommen till en helt ny kurs hos oss på BG Institute!

Föreläsaren Börje Leidhammar sitter med i regeringens utredning om informationsskyldighet för skatterådgivare. Utredningen har uppkommit i syfte att bekämpa skatteflykt, skattefusk och skatteundandragande. Därför ska utredningen titta närmare på möjligheterna att införa en skyldighet för bland annat skatterådgivare att informera Skatteverket om skatteupplägg. Som skatterådgivare måste du enligt det nya lagförslaget rapportera dina planer för en affär eller transaktion i förväg till Skatteverket. Rapporteringsskyldigheten gäller alla som på olika sätt jobbar med skatteupplägg. Om skatterådgivaren smiter undan ansvaret eller lämnar oriktiga uppgifter till Skatteverket riskerar denne stora böter.

I kursen ges en ingående beskrivning av nya regler om informationsskyldighet för skatterådgivare. De komplicerade frågorna om avgränsning om vad som avses med aggressiva skatteupplägg, vem som är skatterådgivare, hur informationsskyldigheten ska hanteras liksom det stränga sanktionssystemet behandlas ingående utifrån ett praktiskt perspektiv.

Kursen får tillgodoräknas med 6 timmar gällande kraven på vidareutbildning för advokater.

Som deltagare får du kunskap om:

  • Nya regler om informationsskyldighet för skatterådgivare
  • Nationella och gränsöverskridande transaktioner
  • Definitioner av aggressiva skatteupplägg, skatterådgivare och sanktioner.
  • Sekretessregler och lojalitetskrav

Målgrupp:

Redovisningskonsulter, revisorer, advokater, skattejurister, skattekonsulter och andra rådgivare inom skatteområdet.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

  • 08.30-09.00

    Inskrivning och frukost.

  • 09.00-10.15

    Pass I
    Bakgrund till flera internationella åtgärder genom internationell och nationell lagstiftning mot skattefusk och andra oönskade skatteundandraganden, BEPS/G20, DAC6, advokaters redovisning av mervärdesskattenummer på fakturor, uppgifter om klientmedelskonton mm. Genomgång av förslag till nya regler om informationsskyldighet för skatterådgivare; nationella och gränsöverskridande. Dir. 2017:38 och SOU 2018:

  • 10.15-10.30

    Fikapaus

  • 10.30-11.45

    Pass II
    Vad avses med aggressiva skatteupplägg? Vem är skatterådgivare? När, var och hur ska informationsskyldigheten fullgöras? Hur ser lagstiftningen ut i andra länder där ett system för informationsskyldighet har införts?

  • 11.45-12.45

    Lunch (ingår i priset).

  • 12.45-14.15

    Pass III
    På vilket sätt beaktas sekretessen för revisorer och advokater? Hur påverkas oberoende och klientlojalitet?

  • 14.15-14.30

    Fikapaus

  • 14.30-16.00

    Pass IV
    Sanktioner om informationsskyldigheten inte fullgörs. Genomgång av praktiska situationer där informationsskyldigheten kan resp. inte kan tillämpas: hur förhåller sig lagstiftningen till gällande regler om uppgifts- och informationsskyldighet, skatteflykt och till regler om förbudet mot dubbel lagföring?

  • 16.00-

    Kursen avslutas.