Välkommen till en ny kurs under ledning av Svante Nilsson och Johan Benjaminsson.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 6,23 av 7,0 ⭐

För dig som missade kursdagen finns fortfarande möjlighet att ta del av den on demand – hela kursen som inspelad version som du ser när det passar dig.


Under förmiddagen av kursen går vi igenom varje steg i processen från insamling av data till färdig upprättad karta. Efter en översiktlig genomgång av de praktiska momenten i varje delprocess fördjupar vi oss i de lagregler som är tillämpliga. Under avsnittet ”insamling” behandlas mätning med GNSS/totalstation, flygfoto och lasermättning med fördjupning i bl a rätten till att uppehålla sig på annans mark, dataskyddsförordningen, och lagen om skydd för geografisk information. I det avslutande steget med ”upprättandet av karta” fördjupar vi oss i upphovsrättslagen.

Under eftermiddagen blir det fördjupning om Nybyggnadskartor. Vi går igenom lagregler, vem som kan upprätta dem samt regelverket kring fastighetsgränser. Teoripass kommer varvas med flera övningar. Avslutningsvis går vi igenom reglerna kring utstakning och lägeskontroll samt fördjupar oss kring digitala grundkartor.

Klicka på ”Visa kursprogram” nedan för att se kursens innehåll i detalj.

Målgrupp:

Kursen passar alla som direkt eller indirekt kommer i kontakt med geodata och kartframställning i någon form. Kursen riktar sig även till de som i sitt arbete tar del av kartor med rättsverkan som exempelvis förrättningskartor, detaljplaner och nybyggnadskaror. Dessa personer finns så väl inom den offentliga som den privata sektorn.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Introduktion av processen från insamling av data till upprättad karta
Insamling och lagring

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Tillhandahållande
Bearbetning och upprättande

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

 Fördjupning nybyggnadskartor
• Lagregler i PBL
• Förarbeten och proposition
• Vem ansvarar för att tillhanda hålla en NBK
• Nybyggnadskartans innehåll i förhållande till bygglov
• Nybyggnadskartan innehåll i samband med osäkra gränser
o Fördjupning osäker gräns
o Övning
• Nybyggnadskartan innehåll i samband med pågående förrättning

 Skadestånd och myndighetsutövning
 Moms nybyggnadskartor

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Lägeskontroll
Utstakning
Digitala grundkartor

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

8.900 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 25 november kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 3
 Image of
Johan Benjaminsson
Mark-, exploatering- och GIS-chef på Lerums kommun
Läs mer
presentation-board 3
 Image of
Svante Nilsson
Civilingenjör
Läs mer