Välkommen till en ny kurs under ledning av Svante Nilsson och Johan Benjaminsson.

Livesändning – kurstillfället den 8 december kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Under förmiddagen av kursen går vi igenom varje steg i processen från insamling av data till färdig upprättad karta. Efter en översiktlig genomgång av de praktiska momenten i varje delprocess fördjupar vi oss i de lagregler som är tillämpliga. Under avsnittet ”insamling” behandlas mätning med GNSS/totalstation, flygfoto och lasermättning med fördjupning i bl a rätten till att uppehålla sig på annans mark, dataskyddsförordningen, och lagen om skydd för geografisk information. I det avslutande steget med ”upprättandet av karta” fördjupar vi oss i upphovsrättslagen.

Under eftermiddagen blir det fördjupning om Nybyggnadskartor. Vi går igenom lagregler, vem som kan upprätta dem samt regelverket kring fastighetsgränser. Teoripass kommer varvas med flera övningar. Avslutningsvis går vi igenom reglerna kring utstakning och lägeskontroll samt fördjupar oss kring digitala grundkartor.

Målgrupp:

Kursen passar alla som direkt eller indirekt kommer i kontakt med geodata och kartframställning i någon form. Kursen riktar sig även till de som i sitt arbete tar del av kartor med rättsverkan som exempelvis förrättningskartor, detaljplaner och nybyggnadskaror. Dessa personer finns så väl inom den offentliga som den privata sektorn.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I
  Introduktion av processen från insamling av data till upprättad karta
  Insamling och lagring

 • 10.15 – 12.00

  Pass II
  Tillhandahållande
  Bearbetning och upprättande

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Pass III
   Fördjupning nybyggnadskartor
  • Lagregler i PBL
  • Förarbeten och proposition
  • Vem ansvarar för att tillhanda hålla en NBK
  • Nybyggnadskartans innehåll i förhållande till bygglov
  • Nybyggnadskartan innehåll i samband med osäkra gränser
  o Fördjupning osäker gräns
  o Övning
  • Nybyggnadskartan innehåll i samband med pågående förrättning

   Skadestånd och myndighetsutövning
   Moms nybyggnadskartor

 • 14:45– 16.00

  Pass IV
  Lägeskontroll
  Utstakning
  Digitala grundkartor

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.