Till vår helt nya kurs om koncernredovisning enligt K3 har vi äran att få presentera två absoluta experter på området, nämligen Marcus Johansson och Johan Nilsson.

Livesändning – kurstillfället den 4 oktober och den 14 mars kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Det är inte alla företag som måste upprätta en koncernredovisning. Kraven på att en koncernredovisning ska upprättas ställs först när koncernen uppnår en viss storlek baserat på olika faktorer, såsom koncernens omsättning till exempel. Det är dock vanligt att ledningsgruppen i en koncern ställer krav på koncernredovisning långt innan kraven i lagtext aktualiseras. Av den anledningen är en kurs som denna väsentlig oavsett om du arbetar inom en stor eller lite mindre koncern. Antingen finns kravet redan, eller kommer det snart att ställas på koncernen i takt med att ni växer.

Föreläsarna kommer i den här kursen att behandla hur koncernredovisningar ska göras i enlighet med bestämmelserna i K3. Koncernredovisning och K3 är två områden som i sig är omfattande, och således än mer omfattande tillsammans. Därför har föreläsarna lagt upp kursen på ett så pedagogiskt sätt som möjligt för att du som deltagare ska få ut maximalt av dagen. De kommer att börja med att gå igenom ämnet i teorin och de regler som styr arbetet med att upprätta en koncernredovisning enligt K3.

När de teoretiska bitarna är på plats ges ett antal praktiska övningsuppgifter, där du som deltagare själv får upprätta en förvärvsanalys vid förvärv av helägda dotterbolag och dotterbolag med minoritet. Dessutom har vi flera övningar där deltagarna får lära sig att eliminera intern handel och varulager med internvinster. Genom dessa övningar får du som deltagare lättare att bilda en uppfattning och således större förståelse för hur detta fungerar i verkligheten.

Målgrupp:

Ekonomer, redovisningschefer, ekonomichefer, redovisningskonsulter och revisorer.

Som deltagare får du kunskap om

Vilka regler som styr upprättandet av en koncernredovisning. Du får även kunskap om hur du praktiskt går tillväga för att upprätta förvärvsanalys och koncernredovisning samt hur du eliminerar intern handel.

 

Övrigt:

Analyser, värderingsarbete och beräkningar görs i Excel. För att du ska få ut maximalt av kursen krävs därför att du medtager egen dator med Excel.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass I
  Teori om K3 regelverket med särskilt fokus på de bestämmelser som styr arbetet med att upprätta en koncernredovisning.

 • 10.00-10.15

  Fikapaus

 • 10.15-12.00

  Pass II
  Förvärvsanalyser för helägda dotterbolag och dotterbolag med minoritetsintresse

 • 12.00-13.00

  Lunch (ingår i priset)

 • 13.00-14.30

  Pass III
  Eliminering av intern handel, varulager med internvinster samt eliminering av försäljning av anläggningstillgångar.

 • 14.30-14.45

  Fikapaus

 • 14.45-16.00

  Pass IV
  Upprättandet av resultat- och balansräkning för en koncern.

 • 16.00-

  Kursen avslutas