Marcus Johansson

Redovisningsexpert

Marcus Johansson är redovisningsexpert på Aspia. Han är ledamot i FARs operativa grupp för finansiell rapportering och RKRs expertgrupp dvs ansvarig för framtagandet av redovisningsrekommendationer för den kommunala sektorn.

Han har en bakgrund från från BFN (Bokföringsnämnden) vilket innebär att han har ett särskilt intresse och djup kompetens när det gäller redovisningsfrågor. Marcus är en erfaren och kompetent föreläsare inom koncernredovisning.

 Image of

Marcus Johansson föreläser på följande kurser

Företagsekonomi | Redovisning
Certifiering Koncernredovisning - nivå 1
Certifiering

Längd: 6 timmar

Nivå 1 varvar genomgångar i både teori och praktik på ett pedagogiskt sätt. Efter avklarad certifiering får du en stabil grund att stå på i din karriär.

LÄS MER
Företagsekonomi | Redovisning
Certifiering Koncernredovisning - nivå 2
Certifiering

Längd: 6 timmar

Nivå 2 varvar genomgångar i både teori och ett flertal praktiska övningar som bygger på reglerna i K3 och behandlar ytterligare en nivå i koncernredovisning, utöver det du lär dig i Certifikat 1.

LÄS MER
Företagsekonomi | Redovisning
Certifiering Koncernredovisning - nivå 3
Certifiering

Längd: 6 timmar

Nivå 3 behandlar bland annat Förvärvsanalys för intressebolag, förvärv av underkoncern och tilläggsköpeskilling.

LÄS MER