Konflikter på arbetsplatsen kostar arbetsgivare onödigt mycket pengar. Det uppkommer direkta kostnader i form av sjukfrånvaro och omplaceringar. Dolda kostnader uppstår på grund av att arbetstid går förlorad för att man sysslar med konflikten.

Kursen fokuserar på hur man strukturerat kan hantera konflikter på arbetsplatser och på så sätt få medarbetare att fungera mer funktionellt tillsammans. Härigenom kan man undvika bland annat sjukskrivningar, utbrändhet, omplaceringar, uppsägningar, avskedanden, domstolstvister och kostnader. Omvänt kan man också återfå bland annat arbetsglädje och produktivitet.

För att få ut det mesta från kursen är antal deltagare begränsad till endast 24 deltagare.

Medling är en väl etablerad konflikthanteringsmetod med brett forskningsstöd. Medling är en av de få metoderna att hantera konflikter, utanför det rättsliga systemet, som är akademiskt utvärderat och effektivt. Metoden kan användas inom olika konfliktområden och används bl.a. på arbetsplatser, i familjeföretag, vårdnadstvister etc.

I brittiska företag har man under många år arbetat aktivt och strukturerat med att lösa konflikter på arbetsplatser i ett mycket tidigt skede och på så sätt uppnått ovannämnda fördelar. Detta har man bland annat gjort genom att involvera en tredje part – en medlare – antingen från den egna organisationen eller utifrån. Målet är både att lösa de problem som ligger till grund för konflikten och vända den negativa konfliktspiralen så att parterna kan lägga konflikten bakom sig.

Föreläsaren Gert Nilsson går igenom hela medlingsmodellen och ger deltagarna konkreta verktyg för att hantera konflikter på arbetsplatsen på ett framgångsrikt sätt. Gert Nilsson sitter i stort sett dagligen som medlare i olika typer av konflikter och tvister och har både den teoretiska och den praktiska erfarenheten som krävs för att lösa konflikter.

Som deltagare får du kunskap om:

  • Kostnader för dysfunktionella konflikter på arbetsplatser
  • Medling som modell
  • Att kreativt hantera arbetsplatskonflikter genom medling, med enskilda och gemensamma möten mellan parterna och medlaren
  • Möjlighet att medverka i ett rollspel i medling

Målgrupp:

Kursen riktar sig till alla som professionellt arbetar med olika roller inom HR och/eller har personalansvar

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Bakgrund – Kostnader för dysfunktionella konflikter på arbetsplatser

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Enskilda möten mellan medlaren och de involverade medarbetarna

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Gemensamt möte mellan medlaren och de involverade medarbetarna

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Rollspel – Medling

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

8.900 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Livesändning – kurstillfället den 17 januari kommer enbart att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Gert Nilsson Eldrimner
Advokat
Läs mer