Gert Nilsson Eldrimner

Advokat

Gert Nilsson Eldrimner har varit verksam som advokat i snart 25 år. Gerts specialområden är tvistlösning, medling, affärsjuridik, arbetsrätt samt entreprenadrätt. Gert har processat i ett stort antal kommersiella tvister samt varit involverad i skiljeförfaranden, både som ombud och som skiljeman. Han har även omfattande erfarenhet som medlare, huvudsakligen från Sverige, men även England.

Gert är ordförande i Svenska Institutet för Medling, rådsmedlem i INIRES Råd samt medlem i Svenska sektionen av GEMME.

 Image of

Gert Nilsson Eldrimner föreläser på följande kurser

Familjerätt
Medling i vårdnadsmål
On demand

On demand t.o.m 03 jul 2022 Fåtal platser

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Arbetsrätt - Arbetsmiljö | Processrätt
Konflikthantering på arbetsplatsen
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 17 jan 2023

ALLA KURSTILLFÄLLEN