Gert Nilsson Eldrimner

Advokat

Gert Nilsson Eldrimner har varit verksam som advokat i snart 25 år. Gerts specialområden är tvistlösning, medling, affärsjuridik, arbetsrätt samt entreprenadrätt. Gert har processat i ett stort antal kommersiella tvister samt varit involverad i skiljeförfaranden, både som ombud och som skiljeman. Han har även omfattande erfarenhet som medlare, huvudsakligen från Sverige, men även England.

Gert är ordförande i Svenska Institutet för Medling, rådsmedlem i INIRES Råd samt medlem i Svenska sektionen av GEMME.

 Image of

Gert Nilsson Eldrimner föreläser på följande kurser

Arbetsrätt | Arbetsrätt - Arbetsmiljö | Arbetsrätt - Jämställdhet och diskriminering | Ledarskap
Konflikthantering på arbetsplatsen
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 1 timmar

LÄS MER
Familjerätt | Vårdnad, boende och umgänge
Medling i vårdnadsmål
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 17 Apr 2023 Platser finns
Livesändning 17 Apr 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 17 Maj 2023 Platser finns
TILL KURSEN