Kursen behandlar samboförhållandes uppkomst och upphörande, sambors ekonomiska mellanhavanden under förhållandets gång och när det upphört. De styrs av såväl familjerätten som förmögenhetsrätten.

Kursen tar främst sikte på bodelning och vad som har samband därmed, såväl formellt som materiellt. Det gäller att avgränsa relevanta tillgångar och skulder samt klarlägga de regler som styr begäran om bodelning, föravtal och avtal om bodelning.

I sambolagen anges flera bestämmelser som överensstämmer med reglerna för makar i äktenskapsbalken. Viktiga undantag finns dock. Dessa anges under kursen. Sambandet mellan de familjerättsliga avtal, som regleras i sambolagen, och förmögenhetsrättens avtal beskrivs. Det kan här vara fråga om föravtal, överlåtelser vid bodelning och gåva.

Som deltagare får du t.ex. kunskap om:

  • Rekvisiten för uppkomst av ett samboförhållande i förhållande till dess upphörande
  • Avtalsfrihetens begränsningar för ”samboavtal”
  • Tolkning av ”samboavtal”
  • Effekt av sambos återkallelse av begäran av bodelning efter den legala fristen
  • Vad krävs för att en begäran ska anses avse bodelning? Formkrav? Olika tidsfrister? Begäran kontra ansökan om förordnande av bodelningsförrättare?

Syfte med utbildningen:

Syftet med kursen är att ge deltagarna en inblick i problematiska frågor och deras lösning inom den samborättsliga regleringen till nytta för den praktiska verksamheten.

Målgrupp:

Domare, advokater och biträdande jurister, som arbetar med ekonomisk familjerätt, jurister inom samma område vid juridiska byråer och banker

Nivå:

Jur.kand. eller motsvarande examen samt gärna ett par års arbetserfarenhet.

Övrigt:

Seminarieledarens gedigna bakgrund borgar för en nyttig och lustbetonad genomgång av viktiga samborättsliga spörsmål.

E-kursen spelas in och är klar för leverans i slutet av augusti 2021 och är 3 timmar lång inklusive ett avslutande kunskapstest.