Kursen behandlar samboförhållandes uppkomst och upphörande, sambors ekonomiska mellanhavanden under förhållandets gång och när det upphört. De styrs av såväl familjerätten som förmögenhetsrätten.

Kursen, som leds av Örjan Teleman, tar främst sikte på bodelning och vad som har samband därmed, såväl formellt som materiellt. Det gäller att avgränsa relevanta tillgångar och skulder samt klarlägga de regler som styr begäran om bodelning, föravtal och avtal om bodelning.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,48 av 5,0 ⭐


I sambolagen anges flera bestämmelser som överensstämmer med reglerna för makar i äktenskapsbalken. Viktiga undantag finns dock. Dessa anges under kursen. Sambandet mellan de familjerättsliga avtal, som regleras i sambolagen, och förmögenhetsrättens avtal beskrivs. Det kan här vara fråga om föravtal, överlåtelser vid bodelning och gåva.

Som deltagare får du t.ex. kunskap om

  • Rekvisiten för uppkomst av ett samboförhållande i förhållande till dess upphörande
  • Avtalsfrihetens begränsningar för ”samboavtal”
  • Tolkning av ”samboavtal”
  • Effekt av sambos återkallelse av begäran av bodelning efter den legala fristen
  • Vad krävs för att en begäran ska anses avse bodelning? Formkrav? Olika tidsfrister? Begäran kontra ansökan om förordnande av bodelningsförrättare?

Syfte med utbildningen

Syftet med kursen är att ge deltagarna en inblick i problematiska frågor och deras lösning inom den samborättsliga regleringen till nytta för den praktiska verksamheten.

Målgrupp

Domare, advokater och biträdande jurister, som arbetar med ekonomisk familjerätt, jurister inom samma område vid juridiska byråer och banker

Nivå

Jur.kand. eller motsvarande examen samt gärna ett par års arbetserfarenhet.

Övrigt

Seminarieledarens gedigna bakgrund borgar för en nyttig och lustbetonad genomgång av viktiga samborättsliga spörsmål.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

3.990 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

E-kursen spelades in i augusti 2021 och är tre timmar lång. Till e-kursen hör avslutande kontrollfrågor.

Efter ditt köp har du tillgång till e-kursen i tre månader.

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Örjan Teleman
Advokat, författare
Läs mer