Örjan Teleman

Örjan Teleman har mångårig erfarenhet av den ekonomiska familjerätten, han är författare till böcker om bodelning, äktenskapsförord samt medförfattare till kommentaren till äktenskapsbalken och till Svensk familjerättspraxis förutom ett antal artiklar inom familjerätten i vid bemärkelse; han har vidare föreläst i olika sammanhang och deltagit i lagstiftningsarbete.

 Image of

Örjan Teleman föreläser på följande kurser

Familjerätt
Senaste årens praxis inom äktenskapsrätten
E-kurs

Viktiga domar från överinstanserna gås igenom, varvid domstolarnas sätt att täppa till luckorna i lagen granskas.

LÄS MER
Familjerätt
Gåvorättsliga frågor
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Kursen ger en nyttig inblick i en gåvas karaktär och verkningar obligationsrättsligt och sakrättsligt.

LÄS MER
Familjerätt
Kritiska frågor inom samborätten
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Kursen behandlar samboförhållandes uppkomst och upphörande, sambors ekonomiska mellanhavanden under förhållandets gång och när det upphört.

LÄS MER