Under detta tvådagarsseminarium, under ledning av adj. professor Rolf Skog och professor Erik Nerep, behandlas centrala och svårtillgängliga aktiebolagsrättsliga teman mot bakgrund av aktiebolagslagen, rättspraxis och aktiebolagsrättslig doktrin.

Under dessa två dagar kommer Erik och Rolf att gå igenom:

  • Ansvarsgenombrott enligt de principer som utvecklats i såväl äldre som nyare rättspraxis, exempelvis i processbolagsfallet från 2014. Konsekvenserna för andra liknande bolag. Vilka kan grunderna vara för ansvarsgenombrott? Vilka kan bli ansvariga? Kan ansvarsgenombrottet gälla endast en viss förpliktelse eller kan det gälla ett helt avtal? Vad innebär ansvarsgenombrottet inomobligatoriskt och utomobligatoriskt?
  • Aktieägaravtals rättsverkan aktiebolagsrättsligt. Vilken relevans har aktieägaravtalet aktiebolagsrättsligt, och vilken relevans har aktiebolagsrätten för aktieägaravtalet? Kan t.ex. minoritetsskyddet avtalas bort i ett aktieägaravtal med full rättsverkan? I vilken mån kan bolagsordningen komplettera aktieägaravtalet?
  • Kompetensfördelningen i aktiebolaget, behörighet och befogenhet. Hur omfattande är bolagsstämmans beslutsmakt? Besluts- och företrädarbehörighet. Vilka beslutsområden är förbehållna styrelsen? Skillnaden mellan angripliga beslut och nulliteter. Kompetensfördelningen mellan styrelsen och VD. Koncernchefens funktion och ansvar.
  • Tillämpningen av likhets- och likabehandlingsprincipen som ett minoritetsskydd. Ogiltiga styrelsebeslut på grund av överträdelse av fakultativa, obligatoriska och absolut obligatoriska bestämmelser i aktiebolagslagen. Minoritetens rätt till insyn och övriga remedier såsom minoritetsrevisor och särskild granskning.
  • Genomförandet av apport- och kvittningsemissioner och annan kapitalisering av aktiebolaget. Vad krävs i formella och materiella hänseenden? Ansvaret vid formella och materiella brister. Vad gäller om företagsobligationer samt kapital- och vinstandelsbevis?
  • Aktiemarknadsrättsliga huvudspår på aktiebolagsrättens område, framför allt om emissioner och, om tillämpningen av Leo-reglerna.
  • Bolagsfunktionärernas inbördes ansvar. Revisorns ansvar i förhållande till styrelseledamöterna och VD. Vad gäller om styrelseledamöters ansvar i förhållande till bolaget, när samtliga aktieägare är överens om rättshandlandet eller åtgärderna?

Målgrupp

Advokater, bolagsjurister och andra affärsjurister samt revisorer och andra som kommer i kontakt med aktiebolagsrätten t.ex. konsulter och rådgivare.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

18.900 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 1-2 september kommer även livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 0
 Image of
Erik Nerep
Professor
Läs mer
presentation-board 5
 Image of
Rolf Skog
Ekon. lic./ jur. kand
Läs mer