För att kunna rekrytera och motivera anställda är det viktigt att kunna erbjuda attraktiva incitamentsprogram. I Sverige har det historiskt till skillnad från i många andra länder inte funnits några skattegynnade regler för s.k. personaloptioner.

Från och med den 1 januari 2018 finns dock möjlighet att ge ut s.k. skattegynnade personaloptioner även i Sverige. Reglerna har nu ytterligare utvidgats från och med 1 januari 2022.

Detta webbinarium ger dig som deltagare en överblick över de skatteregler som gäller för incitamentsprogram med fokus på personaloptioner. Vi går igenom de villkor som uppställs för att kunna ge ut skattegynnade personaloptioner och visar särskilt på den utvidgning av reglerna som skett per årsskiftet.  Vi berör relevanta rättsfall och ställningstagande och även de risker och utmaningar som kan uppstå i praktiken gällande skattegynnade personaloptioner.

Webbinarium inleds med en kortare översiktlig genomgång av skattereglerna för incitamentsprogram. Därefter fokuserar vi på reglerna om skattegynnade personaloptioner med en detaljerad genomgång av de villkor som måste vara uppfyllda.

Som deltagare får du kunskap om:

  • Skatteregler för incitamentsprogram
  • Villkoren för s.k. skattegynnade personaloptioner
  • Relevanta rättsfall, ställningstagande och praktiska frågor avseende skattegynnade personaloptioner

Syfte/mål med utbildningen:

Som deltagare får du en överblick över de skatteregler som gäller för personaloptioner samt vilka villkor som behöver vara uppfyllda för att ge ut s.k. skattegynnade personaloptioner.

Efter genomförd kurs är målet att du som deltagare har fått den kunskap som behövs för att kunna förstå när det är möjligt att ställa ut s.k. skattegynnade personaloptioner och vilka de eventuella riskerna och fallgroparna är.

Målgrupp:

Kursen riktar sig till advokater som arbetar med bolagsrätt och M&A, bolagsjurister, revisorer i mindre och medelstora onoterade bolag, skatteansvarig, CFO och HR inom mindre och medelstora onoterade bolag

Omfattning/längd:

90 minuter

09.00 – 09.15

Beskattning av incitamentsprogram
Gränsdragning värdepapper/personaloption

09.15 – 10.00
Genomgång av reglerna om skattegynnade personaloptioner med de ändringar som trädde i kraft per 1 januari 2022

10.00 – 10.30

Praktiska svårigheter och oklarheter och hantering
Eventuella frågor

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

2.490 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Webbinariet kommer att livesändas den 6 september klockan 09:00 – 10:30. Under webbinariet har du även möjlighet att ställa frågor till föreläsarna via chatt. Efter genomförandet kommer du få tillgång till en inspelad version i 30 dagar. 

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Sara Jacobsson
Skattekonsult
Läs mer
presentation-board 1
 Image of
Thomas Bergman
Skattejurist
Läs mer