BG Institute presenterar en e-kurs under ledning av Fredrik Warnquist, lantmätare och expert inom fastighetsrätt.

Ledningsrätt används för att säkra markåtkomst för allmänna ledningar så som el, VA, mobilmaster och optokablar och är av stor betydelse för samhällsviktig infrastruktur. Denna utbildning bestå av två delar och som deltagare får du en gedigen beskrivning av ledningsrättslagen med fokus på de senaste årens rättspraxis berörande ledningsrätt.


Kursdeltagare har givit e-kursen snittbetyget 4,75 av 5,0 ⭐


På denna e-kurs får du

 • Ökade kunskaper om hur ledningsrätter bildas
 • Kännedom om aktuell rättspraxis
 • Ledningsrättens möjligheter och begränsningar
 • Kunskaper om hur ledningsrätter ändras och upphävs

Under del 1 (2 timmar) behandlas följande:

 • Vilka ledningar som omfattas och avgränsningen mot andra upplåtelser
 • Ledningsrätters fördelar och nackdelar
 • Viktiga handläggningsfrågor i lantmäteriförrättningen
 • Överklagande av Lantmäterimyndighetens beslut till mark- och miljödomstolen
 • Tillåtlighetsprövningen vid bildande av ledningsrätt
 • Ledningsrätter inom detaljplan, kvartersmark respektive allmän plats
 • Ersättning till belastade fastighetsägare
 • Registrering av ledningsrätter
 • Ändring och upphävande av ledningsrätter

Under del 2 (30 minuter) behandlas:

 • Den senaste praxisen från MÖD men framförallt NJA 2021 s 874 Basstationerna i Luleå.
 • MÖD F 3042-20 Ledningsrätt inom detaljplan tilläts
 • MÖD F 11764-20 Hur bred ska ledningsrätten vara?
 • MÖD F 9934-20 Lokalisering av luftledning med linjekoncession

Målgrupp

Denna e-kurs riktar sig till markansvariga i kommuner, byggföretag, fastighetsförvaltare, kraftbolag, personer inom telekombranschen, kreditinstitut, lantmätare samt advokater och jurister med inriktning mot fastighetsrätten.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

1.990 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Den första delen av e-kursen genomfördes som webbinarium i mars 2021 och är 120 minuter lång. Den andra delen spelades in i juni 2022 och är 30 minuter lång. Total omfattning är därmed 2,5 timmar utbildning.

Efter ditt köp har du tillgång till e-kursen i tre månader.

FÖRELÄSARE

presentation-board 4
 Image of
Fredrik Warnquist
Lantmätare
Läs mer