BG Institute erbjuder

Sveriges främsta föreläsare

Marknadsledande utbildningsaktör

On demand 30 dagar ingår

Auktoriserat utbildningsföretag

Arbetstagares lojalitetsplikt är ett fundament i anställningsförhållandet. Genom att känna till lojalitetspliktens gränser kan arbetsgivare utöva en mer effektiv styrning av sin organisation. Målet med denna case-baserade kurs är att kursdeltagarna ska få en förståelse för lojalitetsplikten och vilka rättigheter och skyldigheter den ger arbetsgivare respektive arbetstagare.

Under kursen diskuterar vi även i vad mån arbetsgivare kan sägas ha någon lojalitetsplikt gentemot arbetstagare och vad som i så fall ingår i arbetsgivarens ”lojalitetsplikt”.

Kursen innehåller en genomgång av lojalitetspliktens olika delar, hur lojalitetsplikten förändras innan, under och efter anställningen och vilka åtgärder arbetsgivare kan vidta vid arbetstagares brott mot lojalitetsplikten. Under kursen diskuteras också hur arbetsgivare kan utöka och styra arbetstagares lojalitetsplikt.

Som kursdeltagare får du praktiska och strategiska kunskaper om:

  • Vad får arbetstagare säga om arbetsgivaren utanför arbetsplatsen eller på sociala medier?
  • När börjar och slutar arbetstagares lojalitetsplikt?
  • Ser lojalitetsplikten likadan ut för alla på arbetsplatsen – hur ser chefers lojalitetsplikt ut?
  • Vilka sanktioner kan arbetsgivare vidta vid arbetstagares illojalitet och när kan arbetstagarens illojalitet utgöra grund för uppsägning eller avskedande?
  • När innebär förberedandet av en konkurrerande verksamhet brott mot lojalitetsplikten?
  • Vad kan arbetsgivare göra för att skaffa sig extra skydd mot arbetstagares illojalitet?
  • I vilken utsträckning är arbetsgivaren skyldig att agera lojalt gentemot arbetstagare?
  • Vad ingår i arbetsgivares ”lojalitetsplikt”?

Målgrupp:

Kursen vänder sig till HR-personal, VD, Chefer, personalansvariga, advokater och jurister eller personer med som annars arbetar med HR-frågor eller arbetsrätt.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I – Introduktion
Arbetssökandes lojalitetsplikt
Lojalitetsplikten under anställningen

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II
Lojalitetsplikten under anställningen (forts.) – arbetsresultat, bisysslor, tystnadsplikt.
Påföljder vid brott mot lojalitetsplikten under anställningen

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III
Case-övningar
Lojalitetsplikten efter anställningen

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00

Pass IV
Lojalitetsplikten efter anställningen (forts) – företagshemligheter, konkurrerande verksamhet
Påföljder vid brott mot lojalitetsplikten efter anställningen

Case-övningar

Frågor och avslutande reflektioner

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 0
 Image of
Tobias Normann
Advokat
Läs mer