MBL-förhandling är ingen nyhet på svensk arbetsmarknad utan tvärtom tenderar de att bli lite slentrian. Om arbetsgivare och arbetstagarorganisationer med sinsemellan goda relationer blir bättre på att utnyttja MBL-förhandlingen som affärsinstrument så kommer det uppstå synergieffekter för bägge parter där arbetsgivarens och arbetstagarnas kunskap bättre utnyttjas för att skapa långsiktigt hållbara affärer.

Som arbetsgivare ställs man förr eller senare inför förhandlingssituationer i olika frågor. Kursen ger dig kunskap och kompetens för att både genomföra MBL-förhandling samt lär dig hur du bäst kan agera i en sådan situation på egen hand. Du får även mer kunskap om när, hur och varför man ska MBL-förhandla. Specifikt fokus ligger vid hur du tillämpar reglerna om förhandlingsrätt i praktiken och vilka metoder som är mest framgångsrika vid dessa förhandlingar.

Medbestämmande- eller samverkansförhandlingar är av central betydelse på svensk arbetsmarknad. Grundreglerna finns i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL), men det finns också en rad olika centrala och lokala kollektivavtal som styr hur och när medbestämmandeförhandlingar ska genomföras. Förhandlingsrätten omfattar alla frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivaren och medlemmar i arbetstagarorganisationerna och förhandlingsrätten tillkommer såväl arbetsgivare som arbetsgivarorganisation.

Målsättningen med kursen är att bli mer framgångsrik i MBL-förhandlingar och att lära sig undvika fallgroparna inom området. Specifikt kommer vi att omsätta reglerna om förhandlingsrätt till det praktiska hantverket. Kursdeltagaren ska snabbt kunna tillämpa reglerna och förstå hur man bäst förhandlar MBL-frågor i praktiken.

Kursen innehåller djuplodande inslag avseende den juridiska kontexten och viktiga rättsfall m.m. om MBL-förhandlingar.

Under dagen kommer vi bland annat att ta upp:

 • Varför och när ska du förhandla enligt MBL?
 • Vad är den juridiska innebörden av förhandlingsskyldigheten?
 • Finns det för- respektive nackdelar med en MBL-förhandling?
 • Vad är skillnaden mellan tvisteförhandling och intresseförhandling?
 • Hur författar du en förhandlingsframställan?
 • När ska förhandlingsframställan skickas och vad ska den innehålla?
 • Hur går en förhandling till i praktiken?
 • Vad händer under och efter förhandlingen?
 • Hur lång tid tar en förhandling?
 • Kan man förhandla under sekretess?
 • Vilket förhandlingsresultat ska/kan/bör/får uppnås?
 • Vad ska protokollet innehålla?
 • När är förhandlingen avslutad?
 • Vad innebär en central förhandling?
 • Vad har Arbetsdomstolen slagit fast i praxis?

MÅLGRUPP:
Kursen passar de som arbetar med MBL, så som bolagsjurister, advokater, HR-ansvariga, personalchefer samt ombudsmän som genomför MBL-förhandling.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

8.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

29 Mar 2023

Livesändning

Fåtal platser

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 29 Apr 2023

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Kurstillfället 29 mars kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 5
 Image of
Jonas Wiberg
Arbetsrättsjurist
Läs mer