De nordiska länderna liknar varandra inom många områden, men inom arbetsrätten finns stora skillnader. Kursen belyser och upplyser om dessa.

Livesändning — Kurstillfället den 29 november kommer att vara tillgängligt både för digitalt och fysiskt deltagande. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Läs mer här!

BG Institute erbjuder kursen Nordisk arbetsrätt i samverkan med föreläsare från Sverige, Norge, Danmark och Finland med stor erfarenhet av arbetsrättsliga problemställningar på den nordiska marknaden. Kursen har varit ett populärt och återkommande inslag under flera år. Fokus under kursdagen kommer att ligga på Danmark, Norge och Finland där det svenska perspektivet successivt kommer att belysas. Vi erbjuder även en fördjupningskurs inom detta område – ”Nordisk – fördjupning”.

Denna kurs särskiljer sig från övriga kursen på BG Institute på ett speciellt sätt. För att ge en rättvisande bild av arbetsrätten i de nordiskaländerna har vi till denna kurs tagit in en advokat från respektive land för att själv berätta om arbetsrätten i ”sitt” land. Det är alltså föreläsare från Sverige, Norge, Danmark och Finland. Av den anledningen så kommer kursen att hållas på engelska, men med svenska Johan Sundberg från edpLaw som moderator.

Som kursdeltagare får du praktisk vägledning om skillnaderna och likheterna i arbetsrätt för Sverige, Danmark, Norge och Finland inom områden som:

 • Vilka regler som gäller för rekrytering och bakgrundskontroller
 • Hur semester ska beräknas och planeras
 • I vilka situationer vi måste samråda med fackföreningar och företagsråden?
 • Hur vi ska hantera övertalighet?
 • Anställda som inte utför sitt arbete – hur kan de svåra fallen hanteras?
 • Dataskyddsförordningen (GDPR), regler i arbetsgivarsammanhang – hur man allmänt ska handskas med den nya dataskyddsförordningen
 • Strategier för användningen av konkurrensklausuler efter avslutad anställning

Målgrupp:

Kursen vänder sig till dig som är arbetsgivare, HR-chef, HR-ansvarig, personalchef, personalansvarig eller som i annan funktion ansvarar för eller arbetar med arbetsrättsliga frågor.


Kursen ingår i en serie om tre kurser som berör olika delar av nordisk arbetsrätt.

Nordisk arbetsrätt 1 – likheter och skillnader

Den första kursen belyser de största skillnaderna gällande arbetsrätten mellan de nordiska länderna.

Nordisk arbetsrätt 2 – fördjupning

Den andra kursen är en fördjupning och fortsättning på vår första kurs och kommer att behandla fler ämnen på ett djupare plan.

Nordisk arbetsrätt 3 – arbetsbrist och omorganisationer

Den tredje kursen är en fristående kurs för dig som vill dyka ännu djupare inom nordisk arbetsrätt. Här kommer vi att behandla regelverket för att hantera arbetsbrist och omorganisationer i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Reglerna skiljer sig åt avsevärt både materiellt och vad gäller den formalia som ska iakttas.

 

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.


Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Överblick över lagstiftningen I Sverige, Norge, Danmark och Finland

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  – Rekrytering och bakgrundskontroller
  – Semesterrättigheter
  – Övrig lagstadgad ledighet
  – Diskriminering
  – Fackligt medbestämmande
  – Principer Grundläggande arbetsmiljö, inklusive rehabilitering

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45-14.15

  Pass III
  - Uppsägning på grund av arbetsbrist
  materiella regler
  förfarande regler
  - Uppsägning på grund av dålig prestation, fel och liknande personliga skäl
  materiella regler
  förfarande regler
  hur man hanterar svåra fall

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Hur arbetsgivare ska hantera den nya dataskyddsförordningen (GDPR)
  Konkurrensklausuler

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Intressant ämne och mycket kompetenta och pedagogiska föreläsare!

Medarbetare på Skatteverket