Dino Kalamujic

Partner/Advokat

Dino är partner på edpLaw Advokatbyrå och är specialiserad på arbetsrätt. Med fjorton års erfarenhet har Dino hjälpt internationella och svenska bolag med rådgivning genom anställningsförhållandets alla sekvenser. Dino är omnämnd av både Chambers & Partners och Legal 500 för sitt pragmatiska och lösningsorienterande förhållningssätt där klientnyttan alltid är i fokus.

Dino, partner at EdpLaw and specialized within employment law. With fourteen years of experience, Dino has helped international and Swedish companies through all sequences of employment labour. Dino is mentioned by both Chambers & Partners and Legal 500 for his pragmatic and solution-oriented approach, where the client is always in focus.

 Image of

Dino Kalamujic föreläser på följande kurser

Arbetsrätt
Nordic employment law 2024 – Latest news and recent practice/case -law
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 17 Okt 2024 Platser finns
Livesändning 17 Okt 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 17 Nov 2024 Platser finns
+ 3
TILL KURSEN
Arbetsrätt | Rekrytering
Utstationering av arbetstagare
Betyg 4.38 av 5.0
E-kurs

Längd: 2 timmar

En utstationerad arbetstagare är en person som skickas av sin arbetsgivare till ett annat land för att arbeta där under en begränsad tid. Kursen tar upp vilka regler och villkor som måste tillämpas och vad som gäller avseende fackliga organisationers möjlighet att kräva kollektivavtal samt anmälningsskyldighet.

LÄS MER
Arbetsrätt
UK vs Swedish employment law
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 15 Nov 2024 Platser finns
Livesändning 15 Nov 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 15 Dec 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Anställningsskydd | Arbetsrätt | Personalansvar
Förändring av anställningsvillkor
E-kurs

Längd: 2 timmar

Frågor om hur arbetsgivare kan gå till väga för att genomföra ändringar i anställningsvillkor har därför hamnat högt upp på tapeten.  Vad kan och får arbetsgivaren göra vad gäller exempelvis hemarbete, omplacering, sänkning av lön eller andra förändringar i anställningsförmånerna?

LÄS MER
Arbetsrätt
Nordic employment law 2 - advance course
Betyg 4.55 av 5.0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 15 Maj 2024 Fåtal platser
Livesändning 15 Maj 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 15 Jun 2024 Platser finns
Stockholm 14 Maj 2025 Platser finns
Livesändning 14 Maj 2025 Platser finns
On demand T.o.m. 14 Jun 2025 Platser finns
+ 4
TILL KURSEN
Anställningsskydd | Arbetsmiljö | Arbetsrätt | Personalansvar
Arbetsrätt för chefer – från anställning till avslutande av anställning
Betyg 4.93 av 5.0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 25 Nov 2024 Platser finns
Livesändning 25 Nov 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 25 Dec 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Arbetsrätt
Nordic employment law 3 - redundancy and reorganizations
Betyg 4.76 av 5.0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 16 Maj 2024 Fåtal platser
Livesändning 16 Maj 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 16 Jun 2024 Platser finns
Stockholm 15 Maj 2025 Platser finns
Livesändning 15 Maj 2025 Platser finns
On demand T.o.m. 15 Jun 2025 Platser finns
+ 4
TILL KURSEN
Arbetsrätt
Nordic employment law 1 - similarities and differences
Betyg 4.46 av 5.0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 14 Maj 2024 Fåtal platser
Livesändning 14 Maj 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 14 Jun 2024 Platser finns
Stockholm 13 Maj 2025 Platser finns
Livesändning 13 Maj 2025 Platser finns
On demand T.o.m. 13 Jun 2025 Platser finns
+ 4
TILL KURSEN