Sveriges främsta föreläsare

30 dagar on demand ingår

Auktoriserat utbildningsföretag

På denna kurs går hovrättsrådet Sven Johannisson igenom förverkandelagstiftningen med fokus på de nya bestämmelser som kommer att träda i kraft under hösten 2024.

Regelverket kring förverkande genomgår just nu betydande förändringar. Lagrådsremissen En ny förverkandelagstiftning är en av de största reformerna på straffrättens område sedan brottsbalken infördes för 60 år sedan. Med Lagrådets synpunkter i beaktande är ambitionen att en proposition ska lämnas in redan i maj.

Bestämmelserna i brottsbalken har getts en mer generell räckvidd och en ny form av förverkande – självständigt förverkande – ska införas. Kursen ger en överblick över förverkandelagstiftningen och de materiella grunderna för beslut om förverkande. Tonvikten ligger på de bestämmelser som finns i brottsbalken men även bestämmelserna i specialstraffrätten berörs. Även vissa processuella frågor tas upp.

Bakgrund:

De nya reglerna syftar till att strypa den kriminella ekonomin genom att skapa nya och effektivare möjligheter att ta brottsvinster från kriminella.

Som deltagare får du kunskap om:

  • En överblick av förverkandelagstiftningen
  • Fokus på de nya bestämmelserna
  • På vilka grunder förverkande kan ske

Syfte:

På denna kurs får du en uppdaterad bild av förverkandelagstiftningen med fokus på de nyheter som börjar gälla under hösten 2024.

Målgrupp:

Jurister som är praktiskt verksamma inom brottmålsprocessen

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs?

BG Institute anordnar företagsanpassade utbildningar. Det innebär att våra föreläsare kommer till er och genomför kursen fysiskt på plats, anpassat till er organisation.

Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I
Övergripande genomgång av bestämmelser som har betydelse för frågan om förverkande

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II
Förverkande av hjälpmedel

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III
Förverkande av brottsvinster

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV
Förverkande av oförklarade tillgångar

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

05 Nov 2024

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 05 Dec 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Sven Johanisson
Hovrättsråd och vice ordförande i Svea hovrätt
Läs mer