VA-juridik är inte ett eget rättsområde och frågorna som hanteras inom området spänner därför över flera olika rättsområden, såsom miljörätt, plan- och bygglagstiftningen och offentlig rätt. Syftet med denna kurs är att utgöra en nyhetsdag där du uppdateras på de viktigaste nyheterna inom berörd lagstiftning under ledning av Nils Larsson.


Vid genomförandet av 2022 års upplaga av nyhetsdagen gav kursdeltagarna snittbetyget 3,91 av 5,0 ⭐


Observera att alla nyhetsdagar på BG Institute utgår från aktuella rättsfall, lagändringar och trender. Agendan för nyhetsdagarna kommer därför inte att fastställas slutgiltigt förrän närmare inpå kurstillfället.

Under nyhetsdagen 2022 behandlades följande

 • En uppdatering av lagstiftningen inom va-rättsområdet och eventuella nyheter såvitt avser nationell lagstiftning och vägledningar
 • Fokus på de lagändringar som träder i kraft efter riksdagens antagande av prop. 2021/22:208 (Vägar till hållbara vattentjänster)
 • Uppdatering av vad som hänt under det senaste året och vad som är på gång inom EU avseende Ramvattendirektivet, Avloppsdirektivet och Industriutsläppsdirektivet samt eventuella avgöranden från EU-domstolen
 • En genomgång av relevant praxis på området, såväl inom lagen om vattentjänster, plan- och bygglagstiftningen som miljöbalken
 • Genomgång av Svenskt Vattens förslag till nytt normalförslag för kommunernas ABVA
 • Dagvattenhantering och miljökvalitetsnormer inklusive praktiska exempel

Målgrupp

 • Projektledare/fastighetsutvecklare etc
 • VA-chefer, VA-ingenjörer m fl vid kommunala va-bolag/förvaltningen
 • Tillsynshandläggare vid kommunala tillsynsmyndigheter för miljö och hälsa
 • Planhandläggare
 • Teknik- och miljökonsulter
 • Kommunjurister
 • Advokater
 • Bolagsjurister på tex fastighetsbolag/fastighetsutvecklingsbolag

Syfte med utbildningen

Syftet med kursen är att deltagarna ska få en initierad uppdatering av det senaste inom va-juridiken samtidigt som det finns tid för fördjupade diskussioner och möjlighet att ställa frågor.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Göteborg

22 Nov 2023

Kurslokal:
Radisson Blu Scandinavia Hotel

Platser finns

Utbildningstimmar: 6

Stockholm

28 Nov 2023

Livesändning

Fåtal platser

Kurslokal:
BG Institute

Fåtal platser

On Demand
T.o.m. 26 Feb 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Kurstillfället den 28 november 2023 kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 90 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 3
 Image of
Agnes Larfeldt
Advokat
Läs mer
presentation-board 1
 Image of
Johanna Lindqvist
Counsel
Läs mer