Just nu pågår en digitalisering i princip samtliga branscher, där cyberhoten och den tekniska utvecklingen innebär stora utmaningar för en lagenlig hantering av sekretessbelagda uppgifter.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,70 av 5,0 ⭐


Utmaningarna gäller först och främst för myndigheter, regioner, kommuner och andra typer av offentliga verksamheter men även för leverantörer som tillhandahåller tjänster och produkter till offentliga aktörer. Vi har därför tagit fram denna utbildning för att du bättre ska kunna tolka och tillämpa sekretessreglerna i ljuset av aktuella rättsfall.

Lagstiftningen rörande offentlighet och sekretess finns huvudsakligen i offentlighets- och sekretesslagen (OSL), men även i viss annan lagstiftning. Syftet med kursen är att ge en översikt över hela regelverket avseende offentlighet och sekretess.

Kursen behandlar frågor om vad som överhuvudtaget regleras av sekretessen, d.v.s. allmänna handlingar, och det skydd som offentlighetsprincipen (och yttrandefriheten) ger vad gäller att offentliggöra uppgifter.

Kursen behandlar vidare vilka institutioner och vilka personer som binds av sekretessreglerna (vilket är alltmer betydelsefullt i takt med att privata utförare av olika slag fullgör uppgifter för myndigheter), liksom sekretesskyddets objekt, och de skyddsintressen som motiverar sekretess. I samband med det behandlas också sekretessens styrka i olika avseenden. Här behandlas också vilka som skyddas av sekretessen, t.ex. vad gäller avlidna, anhöriga, liksom sekretesskyddet för juridiska personer i olika avseenden.

De olika sekretessbrytande reglerna behandlas utförligt, liksom bestämmelser om skyddet för meddelarfriheten som i realiteten är en begränsning av sekretesskyddets genomslag. De allmänna reglerna om sekretessgenombrott (10 kap. OSL) berör förhållandet mellan sekretesskyddet och motstående intressen som kan vara relevanta oavsett i vilket sammanhang sekretessbestämmelserna tillämpas.

I den sista delen av kursen behandlas sekretessprövningen, teoretiskt (vad gäller hur men- och skadebedömningar ska göras) och praktiskt (t.ex. vad avser vilken vikt man kan lägga vid sekretessmarkeringar, betydelsen av att syftet med utlämnandet är känt), liksom utrymmet att utlämna uppgifter med sekretessförbehåll av olika slag.

Som deltagare får du kunskap om

  • Offentlighetsprincipen, yttrandefriheten och sekretess
  • Vem binds av sekretessbestämmelser?
  • Vilka skyddas av sekretessen?
  • Sekretessbrytande regler
  • Sekretessprövning och utlämnande

Målgrupp

Advokater/biträdande jurister samt jurister och pressekreterare vid myndigheter, företag och organisationer.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Den rättsliga regleringen av sekretessen
a. TF/YGL
b. OSL
c. Offentlighets- och sekretessförordningen
d. EU-rätten och persondataregleringen

Offentlighetsprincipens innehåll

Yttrandefrihet
Efterforskningsförbudet
Repressalieförbudet

Vad omfattas av offentlighetsprincipen?
a. Allmänna handlingar
a. Inkomna handlingar
b. Upprättade handlingar
c. Färdigställande, expediering och utlämnande

b. Handlingar som inte är allmänna
a. Arbetsmaterial
b. Material hos uppdragstagare

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Vem binds av sekretessreglerna?

Sekretessens skyddsobjekt (I)
a. Allmänna intressen
b. Enskilda intressen
Sekretess avseende personliga förhållanden
Sekretess avseende ekonomiska förhållanden: näringsverksamhet och andra fysiska personer

Sekretessens skyddsobjekt (II)
Fysiska personer
– Avlidna personer
– Anhöriga
Privaträttsliga juridiska personer
– Juridiska personer under bildande
– Juridiska personer under avveckling
– Fysiska personer med anknytning till juridiska personer
Myndigheter

Sekretessens styrka: stark, svag och absolut sekretess
Skyddet för känsliga personuppgifter

Överföring av sekretess

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Sekretessbrytande bestämmelser
a. De allmänna grunderna för undantag från sekretessen: 10 kap. OSL
b. Meddelarfriheten
Undantag från meddelarfriheten

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Sekretessprövning
Skadeprövning i det enskilda fallet
Sekretessmarkeringar

Sekretessförbehåll

Överprövning av sekretess

Sanktioner mot sekretessbrott

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 12 december kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Carl Lebeck
Jur. dr.
Läs mer