Sveriges främsta föreläsare

30 dagar on demand ingår

Auktoriserat utbildningsföretag

Bestämmelserna i ABL om värdeöverföringar aktualiseras i praktiken oftast i samband med olika typer av affärstransaktioner. Detsamma gäller låneförbuden. Regelverket upplevs av många som snårigt och en hel del oklarheter föreligger beträffande reglernas räckvidd och tillämpning. Samtidigt är sanktionerna vid brott mot bestämmelserna mycket kännbara.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,82 av 5,0 ⭐


Kursen inleds med en genomgång av bestämmelserna i 17 och 18 kap. ABL om värdeöverföringar. Fokus ligger på de frågor som bereder särskilda svårigheter såsom förtäckta värdeöverföringar, inkl. frågan om eventuellt subjektivt rekvisit, försvarlighetsprövningen i 17 kap. 3 § andra stycket ABL, bestämmelsernas dispositivitet, förhållandet till aktieägarskyddsreglerna, förskottsutdelning och efterutdelning, återbäringsplikten och bristtäckningsansvaret.

Utöver detta behandlas såväl det allmänna som det särskilda låneförbudet i 21 kap. ABL ingående, inklusive dess undantag samt dispensmöjligheten och sanktioner. Kursen avslutas praktiskt med en genomgång av ett par fall som behandlar värdeöverföringar respektive låneförbuden.

Under kursen får du kunskap om:

  • Vilka transaktioner som kan utgöra värdeöverföringar (försäljning av egendom, koncernbidrag, upptagande av lån, eftergift av skulder och utbetalning av höga arvoden etc.), inkl. frågan om eventuellt subjektivt rekvisit
    • Hur frågan om värdeöverföringens olaglighet ska prövas
  • Vilka personer som träffas av återbärings- och bristtäckningsansvaret och vad som gäller ifråga om ond tro
  • Vad som utgör förbjudna lån och säkerheter
  • Vem som kan drabbas av sanktioner vid brott mot låneförbuden
  • Tillämpningen av dispensreglerna i 21 kap. ABL
  • Senaste praxis på området

Kursen har ett praktiskt anslag och flera av frågeställningarna illustreras genom typfall och praktiska exempel.

Målgrupp:

Revisorer,  advokater, jurister, redovisningskonsulter, skattekonsulter samt styrelseledamöter. Kursen kan även vara relevant för andra som i sitt arbete kommer i kontakt med  värdeöverföringar och vill fördjupa sig inom ämnet.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs?

BG Institute anordnar företagsanpassade utbildningar. Det innebär att våra föreläsare kommer till er och genomför kursen fysiskt på plats, anpassat till er organisation.

Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I
Genomgång av bestämmelserna i 17 kap. ABL om förtäckta värdeöverföringar jämfört med vinstutdelningar enligt 18 kap. ABL.

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II
Olaglighetsprövningen och sanktioner vid brott mot 17 eller 18 kap. ABL.

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III
Tillämpningen av det allmänna respektive särskilda låneförbudet inkl. undantagen, dispensmöjligheten och sanktioner.

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV
Genomgång av ett antal praktikfall avseende värdeöverföringar respektive låneförbuden.

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

T.o.m. 22 Mar 2024

On Demand
T.o.m. 22 Apr 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 9
 Image of
Jessica Östberg
Docent och universitetslektor
Läs mer