Välkommen till en kurs som lär dig hur du effektivt omförhandlar avtal i olika situationer med kännedom om de psykologiska och juridiska gränserna. Föreläsare under kursen är Johan Lagerbielke och Christina Ramberg.

Dag 1 Förhandlingar i allmänhet. Förberedelse inför förhandling, pris- och problemlösandeförhandlingar samt förhandlingens psykologi och kommunikationen med motparten

Föreläsare: Johan Lagerbielke.

Vi kommer under dagen att lära oss grunderna i pris- och problemlösandeförhandlingar samt grundläggande kommunikation i samband med förhandlingar.

Under den första kursdagen kommer fokus att ligga på förberedelse inför förhandling. En allmän, enkel och mycket användbar modell för förberedelse till förhandling kommer att introduceras. Förberedelsemodellen kommer ursprungligen från Harvard Law School och har vidareutvecklats vid Handelshögskolan i Stockholm.

Under dagen så får du träna dig på att förbereda dig utifrån den allmänna förberedelsemodellen. Förhandlingssimuleringarna den första kursdagen kommer att ha ett allmänt innehåll. Syftet med detta är att fokus skall ligga på själva förhandlingstekniken och inte på den juridiska analysen som annars lätt kan hamna i förgrunden.

Dag 2Omförhandling av kommersiella avtal till följd av väsentligt ändrade förhållanden

Föreläsare: Johan Lagerbielke och Christina Ramberg.


För dig som önskar finns möjlighet att endast delta på dag 2 för 12 900 kr. Till exempel om du tidigare deltagit på en annan kurs i förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke. Ange i så fall detta i din bokning.


En ny ekonomisk verklighet har tagit plats och tuffare tider är fortsatt att vänta. Många avtal behöver eller skulle behövas förhandlas om. Hur ska man tänka?  Hur förbereder man och genomför denna typ av omförhandlingar?

Lågkonjunkturen ställer gamla avtalsförhållanden i ny dager. Frågor som vi försöker besvara under kursen är

  • Hur ser de juridiska möjligheterna att omförhandla befintliga avtal ut?
  • Vad säger lagar och prejudikat?
  • Är de juridiska skillnaderna stora i olika länder?
  • Vilken praktisk effekt får juridiken när man omförhandlar avtal?
  • Hur ska man gå till väga för att omförhandla avtal?
  • Vad kan man tänka på när man i framtiden sluter avtal i en föränderlig värld?

Som deltagare får du dels kunskap om förhandlingspsykologin och hur du praktiskt kan gå till väga vid eventuella omförhandlingar.  Vidare behandlas  vad”väsentligt ändrade förhållanden” innebär juridiskt.

Kursdokumentation

Kursdokumentation lämnas av föreläsaren vid kurstillfället.

Målgrupp

Alla som förhandlar kommersiella avtal, tex bolagsjurister, inköpare, KAM:ar, advokater, företagsledare/ägare, VD/vice vd, fastighetsansvariga, CEO/CFO/ verksamhetsansvarig och förbundsansvariga.

Kursen passar dig som förhandlar långvariga avtal, som tex ramavtal, leveransavtal, inköpsavtal, outsourcingavtal, samarbetsavtal/jointvetures, finansieringsavtal, lokalhyresavtal, licensavtal m.fl.

Övrigt

Kursen är interaktiv work-shop och den bärande tanke är att deltagarna skall få med sig en strukturerad metod för att förbereda sig inför och genomföra avtals- och tvistelösningsförhandlingar samt få träna förhandling utifrån metoden.

Dag 1

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Introduktion

Praktikfall 1, fördelande förhandling, en fråga

Distributiva förhandlingar

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Praktikfall 2, fördelande förhandlingar, förhandla paket

Förhandlingsprocessen, vad händer mellan parterna

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Teoripass, förberedelse inför en problemlösande förhandling.

Tillämpning av förberedelse modell

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Praktikfall 2, problemlösande förhandling

16.00
Kursen avslutas

Dag 2

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Juridiska praktikfall

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Förberedelseanalys av tvistelösningsförhandlingar

Förberedelse till avtalsförhandling

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Roller i förhandlingsteamet.

Praktikfall 4, löneförhandling

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Praktikfall 5, upprepade förhandlingar

Relationsbyggande i förhandlingar

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

18.900 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang – Premium.

Läs mer

Kurstillfället den 29-30 maj kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 6
 Image of
Christina Ramberg
Professor
Läs mer
presentation-board 7
 Image of
Johan Lagerbielke
Förhandlingsexpert
Läs mer