Omstruktureringar kan göras av flera olika anledningar, och även på olika sätt bland annat genom fusion, fission, aktieöverlåtelse eller verksamhetsöverlåtelse. Oftast handlar omstruktureringar om att företaget växer och därför behöver ny struktur som bättre passar dess storlek både skattemässigt, organisatoriskt och rent juridiskt.

Inom ramen för kursen går vi igenom förberedelser inför en aktieöverlåtelse och hur den bör genomföras samt jämför den med en verksamhetsöverlåtelse. Vi belyser även typiska koncerninterna omstruktureringar såsom fusion och likvidation och de skattefrågor frågor som aktualiseras samt översiktligt går igenom aktiebolagsrättsliga hinder, såsom hinder mot värdeöverföringar och låneförbud som kan påverka möjligheterna att omstrukturera. Kursen avslutas med en genomgång av de incitament som kan vara relevanta för ledning och övrig personal för att stimulera ett effektivt arbete.

Syftet med denna kurs är att du som deltagare ska få en bra bild över vad som skiljer aktieöverlåtelser från verksamhetsöverlåtelser och vad bör man beakta i anslutning till en sådan omstrukturering.

Viktiga punkter ur kursinnehållet

  • Aktieöverlåtelser jämfört med verksamhetsöverlåtelser
  • Skatterättsliga fallgropar inom ramen för omstruktureringar
  • Koncerninterna omstruktureringar och vad man ska tänka på
  • Incitament i samband med omstrukturering

Målgrupp:

Större och medelstora bolag, jurister, ekonomichefer, revisorer

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Aktieöverlåtelse.

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Verksamhetsöverlåtelse, fusion och likvidation.

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Några bolagsrättsliga frågor.

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Incitament.

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

08 Feb 2023

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 08 Mar 2023

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Livesändning – kurstillfället den 8 februari kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Linnea Back
Advokat och partner
Läs mer
presentation-board 1
 Image of
Ulrika Uden
Jurist
Läs mer