Välkommen till en ny kurs inom omstruktureringar – aktieöverlåtelse jämfört med verksamhetsöverlåtelse med Carl Svernlöv och Linnea Back.

Omstruktureringar kan göras av flera olika anledningar, och även på olika sätt. Oftast handlar omstruktureringar om att företaget växer och därför behöver ny struktur som bättre passar dess storlek både skattemässigt, organisatoriskt och rent juridiskt. De kan som sagt ske på en rad olika sätt, bland annat genom fusion, fission, aktieöverlåtelse eller verksamhetsöverlåtelse. Det är om de två sistnämnda som denna kurs kommer att handla om.

Inom ramen för kursen går vi igenom förberedelser inför en aktieöverlåtelse och hur den bör genomföras. Därefter kommer föreläsarna att jämföra med aktieöverlåtelser med verksamhetsöverlåtelser. Vi belyser även typiska koncerninterna omstruktureringar såsom fusion och likvidation och de skattefrågor och bolagsrättsliga frågor som aktualiseras. Bland annat går vi igenom hur aktiebolagslagens regler om värdeöverföringar och låneförbud kan påverka möjligheterna att omstrukturera. Kursen avslutas med en genomgång av de incitament som är relevanta för ledning och övrig personal för att stimulera ett effektivt arbete.

Syftet med denna kurs är att du som deltagare ska få en heltäckande bild över området och vid dagens slut ha en klar bild över de bitar som skiljer aktieöverlåtelser från verksamhetsöverlåtelser.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Aktieöverlåtelser jämfört med verksamhetsöverlåtelser
 • Skatterättsliga fallgropar inom ramen för omstruktureringar
 • koncerninterna omstruktureringar
 • Incitament

Målgrupp:

Större och medelstora bolag, jurister, ekonomichefer, revisorer

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Aktieöverlåtelse

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Verksamhetsöverlåtelse, fusion och likvidation

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Några bolagsrättsliga frågor

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Incitament

 • 16.00-

  Kursen avslutas.