Välkommen till en e-kurs med Stefan Rubenson om den uppmärksammande tvisten och sk PFAS-domen.

Blekinge tingsrätt fastställde i en dom i april 2021 att va-huvudmannen i Ronneby, Ronneby Miljö och Teknik, är ansvarigt för att kompensera de 165 kärandena i målet för kroppsskador i form av förhöjda PFAS-halter i blodet. De övriga anspråken från kärandena avslog tingsrätten.

Bakgrunden till tvisten var att invånare i Kallinge fått förorenat dricksvatten i kranvattnet. Detta sedan brandövningar med PFAS-skum genomförts vid Kallinge flygplats.

Som deltagare får du kunskap om

  • Omständigheterna i målet
  • Produktansvarslagens genomslag i va-frågor
  • Vad krävs för att kunna kräva ersättning för kroppsskador
  • Vad krävs för att få ersättning för personskada i form av psykiskt lidande
  • Vad gäller i fråga om preskription av framtida skadestånd
  • Vilka beviskrav kan man ställa på att de drabbade i fall som förevarande är berättigade till skadestånd på grund av minskade inkomster m.m.
  • Relevant rättspraxis

Målgrupp

Ansvariga hos kommuner och länsstyrelser inom VA-området jämte advokater och kommunjurister samt tekniska konsulter inom dricksvattenområdet. Även andra som arbetar med livsmedel och myndigheters skadeståndsansvar berörs.

Syfte med utbildningen

E-kursen ger dig uppdaterade kunskaper om produktansvarslagen och dess betydelse när det gäller skadeståndsansvaret för den kommunala dricksvattenförsörjningen liksom hur detta ansvar har kommit till uttryck hos Högsta domstolen. Med utgångspunkt i domen görs också en genomgång av hur man bedömer sådant som personskador i form av nedsatta kroppsfunktioner och psykiskt lidande.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

2.490 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

E-kursen genomfördes som webbinarium i maj 2021 och är 90 minuter lång.

Efter ditt köp har du tillgång till e-kursen i tre månader.

FÖRELÄSARE

presentation-board 5
 Image of
Stefan Rubenson
Jurist
Läs mer