Välkommen till ett högaktuellt webbinarium med Stefan Rubenson om den uppmärksammande tvisten och sk PFAS-domen.

Blekinge tingsrätt fastställde i en dom i april 2021 att va-huvudmannen i Ronneby, Ronneby Miljö och Teknik, är ansvarigt för att kompensera de 165 kärandena i målet för kroppsskador i form av förhöjda PFAS-halter i blodet. De övriga anspråken från kärandena avslog tingsrätten.

Bakgrunden till tvisten var att invånare i Kallinge fått förorenat dricksvatten i kranvattnet. Detta sedan brandövningar med PFAS-skum genomförts vid Kallinge flygplats.

Som deltagare får du kunskap om:

  • Omständigheterna i målet
  • Produktansvarslagens genomslag i va-frågor
  • Vad krävs för att kunna kräva ersättning för kroppsskador
  • Vad krävs för att få ersättning för personskada i form av psykiskt lidande
  • Vad gäller i fråga om preskription av framtida skadestånd
  • Vilka beviskrav kan man ställa på att de drabbade i fall som förevarande är berättigade till skadestånd på grund av minskade inkomster m.m.
  • Relevant rättspraxis

Målgrupp:

Ansvariga hos kommuner och länsstyrelser inom VA-området jämte advokater och kommunjurister samt tekniska konsulter inom dricksvattenområdet. Även andra som arbetar med livsmedel och myndigheters skadeståndsansvar berörs.

Syfte med utbildningen:

Webbinariet ger dig uppdaterade kunskaper om produktansvarslagen och dess betydelse när det gäller skadeståndsansvaret för den kommunala dricksvattenförsörjningen liksom hur detta ansvar har kommit till uttryck hos Högsta domstolen. Med utgångspunkt i domen görs också en genomgång av hur man bedömer sådant som personskador i form av nedsatta kroppsfunktioner och psykiskt lidande.

Webbinariet genomförs den 17 maj klockan 13:00-14:30. Efter att webbinariet genomförts har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar.