Välkommen till en kurs som ingående behandlar samspelet mellan plan- och bygglagen och miljöbalken. Stefan Rubenson och Carl-Gustaf Hagander går igenom hur plan- och bygglagens tillämpning begränsas av miljöbalkens regler och hur miljöbalken påverkas av plan- och bygglagen.

Plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken integreras successivt med varandra. Båda lagstiftningarna kan bli aktuella att tillämpa samtidigt. De har emellertid delvis olika syften, något som visar sig till exempel i fråga om bostadsbyggande. Politikerna vill bygga fler bostäder men miljöbalkens regler om naturvård sätter käppar i hjulet.

Föreläsare Stefan Rubensson har varit ansvarig för genomförandet av Miljöbalken och chef för Miljödepartementets rättsenhet. I kursen föreläser Stefan tillsammans med Carl-Gustaf Hagander, tekniskt råd vid mark- och miljööverdomstolen som gett ut boken PBL 2010 En handbok om nya PBL och samhällsbyggande.

Som kursdeltagare får du under dagen ett unikt och ingående perspektiv i hur plan- och bygglagens tillämpning begränsas av miljöbalkens regler, samt hur miljöbalken påverkas av plan- och bygglagen.

Kursen omfattar i sammanhanget aktuella regler och rättsfall som rör:

 • Buller
 • Lokalisering
 • Riksintressen
 • Grönområden
 • Miljökvalitetsnormer
 • Miljökonsekvensbeskrivningar
 • Artskydd
 • Strandskydd
 • Vatten och avlopp
 • Skadestånd

 


 Målgrupp

Primärt advokater, jurister, planarkitekter och miljöplanerare som kommer i kontakt med PBL och/eller miljöbalken. Men även samhällsplanerare av alla slag, inklusive arkitekter, planerare och byggprojekterare har nytta av denna kurs.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Incheckning och frukost

 • 09.00 - 10.15

  Pass I

 • 10.30 - 11.45

  Pass II

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute har ett professionellt och trevligt bemötande!

Elisabeth Ask Lundgren

Advokat Elisabeth Ask Lundgren AB