Välkommen till en e-kurs som ingående behandlar samspelet mellan plan- och bygglagen och miljöbalken. Stefan Rubenson och Carl-Gustaf Hagander går igenom hur plan- och bygglagens tillämpning begränsas av miljöbalkens regler och hur miljöbalken påverkas av plan- och bygglagen.

Plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken integreras successivt med varandra. Båda lagstiftningarna kan bli aktuella att tillämpa samtidigt. De har emellertid delvis olika syften, något som visar sig till exempel i fråga om bostadsbyggande. Politikerna vill bygga fler bostäder men miljöbalkens regler om naturvård sätter käppar i hjulet.

Föreläsare Stefan Rubensson har varit ansvarig för genomförandet av Miljöbalken och chef för Miljödepartementets rättsenhet. I kursen föreläser Stefan tillsammans med Carl-Gustaf Hagander, tidigare tekniskt råd vid mark- och miljööverdomstolen och som gett ut boken PBL 2010 En handbok om nya PBL och samhällsbyggande.

Som kursdeltagare får du genom e-kursen ett unikt och ingående perspektiv i hur plan- och bygglagens tillämpning begränsas av miljöbalkens regler, samt hur miljöbalken påverkas av plan- och bygglagen.

Kursen omfattar i sammanhanget aktuella regler och rättsfall som rör

  • Buller
  • Lokalisering
  • Riksintressen
  • Grönområden
  • Miljökvalitetsnormer
  • Miljökonsekvensbeskrivningar
  • Artskydd
  • Strandskydd

Målgrupp

Primärt advokater, jurister, planarkitekter och miljöplanerare som kommer i kontakt med PBL och/eller miljöbalken. Men även samhällsplanerare av alla slag, inklusive arkitekter, planerare och byggprojekterare har nytta av denna kurs.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

8.900 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

E-kursen är 2,5 timmar lång och spelades in våren 2020.

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Carl-Gustaf Hagander
Fd. tekniskt råd vid MÖD
Läs mer
presentation-board 5
 Image of
Stefan Rubenson
Jurist
Läs mer

DOKUMENT