Att vara en god talare har bara fördelar. Oavsett om du kämpar för att slippa ta disken en kväll eller för att få dina kollegor att förstå att din strategi är den bästa, så handlar det om att kunna engagera och övertyga.


Denna e-kurs har fått snittbetyget 4,5 av 5,0 ⭐


Denna kurs riktar sig till dig som i ditt arbete ofta ställs inför situationer då din förmåga att tala inför grupp och hålla presentationer ställs på prov. Ditt innehåll kan i princip vara vad som helst. Det är huruvida du lyckas engagera, övertyga och inspirera dina lyssnare som i slutändan spelar roll.

Kursen är tre timmar lång, men uppdelad i fyra avsnitt om 45 minuter. Den täcker teman från förberedelsefasen till utförandefasen. Ett genomgående tema är hur man kan anpassa sig till det digitala formatet – en utmaning många idag står inför. Jenny ger tips kring hur man kan och bör anpassa struktur, innehåll och framträdande till den nya digitala verkligheten.

Presentationsteknik, retorik & argumentation – 45 min

Retorik handlar om att övertyga lyssnarna om någonting. Vad är det generellt som övertygar en lyssnare och vad behöver du som talare ha tänkt till på för att få lyssnarna dit?

Innehåll & Struktur – 45 min

Hur kan du strukturera din presentation från inledning till avslutning så att det blir tydligt och enkelt att hänga med men också engagerande och inspirerande?

Minne, Uppmärksamhet och visuella hjälpmedel – 45 min

Hur kan du hålla din lyssnare vaken under din dragning? Och hur kan du få hen att minnas det du vill att hen ska minnas? Hur bör du tänka när det gäller visuella hjälpmedel såsom slides för att de ska bli enkla att förstå och inte tråka ut.

Kroppsspråk, röst & nervositet – 45 min

Vad är viktigt att tänka på när det gäller gestik, mimik, och andra rörelser och vad är mindre viktigt att tänka på? Hur låter en ”bra” presentatörsröst och kan alla få en sån? Hur kan man anpassa framträdandet när det är digitalt?

Som deltagare får du kunskap om: 

  • Viktiga bitar i förberedelsefasen
  • Vad minns lyssnarna och hur kan du hålla dem uppmärksamma?
  • Kroppsspråk och röst
  • Skillnaden mellan digitala och fysiska presentationer
  • Att hantera nervositet
  • Att skapa och presentera slides (ex. PowerPoint)

Syfte/mål med utbildningen:

Målet med denna kurs i presentationsteknik är att du ska få verktyg och kunskap så att du kan känna dig säkrare på hur du kan bygga och framföra olika typer av föredrag och presentationer där du når fram med ditt budskap. Vi kommer även ge dig insikt i vad ”goda talare” gör och hur du kan ta efter deras tekniker så att du kan känna dig säkrare, får fram ditt budskap och får gehör för dina idéer och förslag när du talar inför olika grupper och lyssnare från ledningsgrupp, medarbetare eller kunder.

Målgrupp:

Personer som i sin yrkesroll håller i presentationer och möten som tex HR, jurister och advokater, ekonomer etc.

Omfattning/längd:

Totalt tre timmars utbildning uppdelat på fyra pass om 45 minuter.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

1.990 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

E-kursen spelades in i januari 2021. Till e-kursen hör avslutande kontrollfrågor.

Efter ditt köp har du tillgång till e-kursen i tre månader.

FÖRELÄSARE

presentation-board 8
 Image of
Jenny Rosqvist
Retorikkonsult, VD
Läs mer