Jenny Rosqvist

Retorikkonsult, VD

Jenny har arbetat som utbildare i retorik sedan 2005 och driver sedan 2011 utbildningsföretaget Retorikutbildning.se på heltid. Hon har tidigare arbetat på högskola som föreläsare, kursansvarig och kursutvecklare men arbetar nu gentemot företag, myndigheter och organisationer. Jenny tog examen från Retorik­konsultprogrammet. Tidigare har hon studerat språk i England och Sverige vilket har gjort att hennes specialitet är utbildningar som förenar den muntliga retoriken med den skriftliga.

Jenny is a master of rhetoric and have been working as an educator since 2005 when she started the company Retorikutbildning.se. She has been freelancing ever since, working with administrative authorities and companies in varying lines of businesses improving their skills in argumentation, presenting and facilitating. She’s also been employed at Södertörn university as a lecturer, course developer and course coordinator in rhetoric and Swedish language.

 Image of

Jenny Rosqvist föreläser på följande kurser

Ledarskap | Övrigt
Att leda workshops och kreativa möten fysiskt och online
E-kurs

Längd: 1 timmar

Under denna e-kurs får du som idag leder workshops eller vill leda workshops framöver tips och råd om allt från hur du kan lägga upp en workshop, till vad som kan var hinder för kreativitet.

LÄS MER
IDD | Kommunikation | Ledarskap
Bemöta fula knep i möten och argumentationer
E-kurs

Längd: 1 timmar

Kursen ger dig kunskap om vilka strategier vissa personer kan använda sig av för att få dig ur balans och hur du bemöter detta.

LÄS MER
IDD | Kommunikation | Ledarskap
Effektiv argumentationsteknik
E-kurs

Längd: 1 timmar

E-kursen ger dig kunskap om hur du planerar och strukturerar en tydlig argumentation samt lär dig hur du undviker de vanligaste misstagen

LÄS MER
Kommunikation | Ledarskap
Att presentera online 2022
E-kurs

Längd: 1 timmar

E-kursen går igenom presentationsteknik och allt man behöver tänka på för att bygga tydliga, och engagerande presentationer.

LÄS MER
IDD | Kommunikation | Ledarskap
Presentationsteknik grundkurs
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 3 timmar

Som deltagare får du tips kring hur man kan och bör anpassa struktur, innehåll och framträdande till den nya digitala verkligheten.

LÄS MER
Ledarskap | Övrigt
Effective presentation techniques
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 3 timmar

This digital crash course provides you with the necessary tools, knowledge and inspiration for presenting something to an audience.

LÄS MER